وزارت كار و امور اجتمايي
ممنوعيت توزيع، مصرف و فروش برخي از کالاها (25/03/87) 
ممنوعيت توزيع، مصرف و فروش برخي از کالاها

اداره کل نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي طي بخشنامه‌هاي متعددي توزيع، مصرف و فروش اقلام زير را غير مجاز اعلام کرد: 1- گلاب و انواع عرقيات گياهي با نام تجاري راز گل با پروانه ساخت جعلي 12/80/ ت. 2- چاي کيسه‌اي با نام تجاري جفت غزال با پروانه بهره‌برداري جعلي به شماره 126850. 3- گلاب سبک و انواع عرقيات گياهي با نام تجاري گل جوش سراب فاقد پروانه ساخت و ساير مشخصات از جمله تاريخ توليد و آدرس محل توليد و فاقد ترکيبات تشکيل دهنده. 4-مايع ظرفشويي به شماره پروانه ساخت 3204 به دليل اتمام اعتبار پروانه ساخت. 5-مايع سفيد کننده مشک به شماره پروانه ساخت 3060 بدليل اتمام اعتبار پروانه ساخت. 6- مايع اسيدي تميز کننده کاسه توالت به شماره پروانه ساخت 10008/ 39 مايع سفيد کنندهبا نام تجاري راشين به شماره پروانه ساخت 10009/39 توليد شرکت تعاوني اشک رز به دليل عدم رعايت فرمول ساخت و عدم قابليت مصرف. 7-گلاب سبک با نام تجاري سوگندبهان با شماره پروانه ساخت 12948 بدليل عدم تمديد پروانه. 8- آلوچه جنگلي با نام تجاري آلوچه شادي آذربايجان با شماره پروانه ساخت جعلي 74132 و شماره پروانه بهره برداري جعلي 9/32

 
1387/3/25 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما