وزارت كار و امور اجتمايي
? حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي330 هزار تومان تعيين شد (24/12/89) 

حداقل دستمزد كارگران براي سال آتي330 هزار تومان تعيين شد

شوراي عالي كار در نشست شوراي اجتماعي كار ميزان حداقل دستمز براي سال 90 را 330هزار و300 تومان تعيين كرد. به گزارش ايرنا، "داوود قادري" عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران افزود: حداقل دستمزد براي سال آتي 9 درصد افزايش يافت. وي ادامه داد: همچنين بن كارگري از 20 هزار تومان به 28 هزار تومان افزايش يافت. وي در مورد ساير سطوح مزدي گفت: 6 درصد به ساير سطوح مزدي اضافه مي‌شود كه روزانه 304 تومان است و به طور ماهانه اين ميزان 9 هزار و 120 تومان مي‌شود.

 

 
1389/7/21 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما