وزارت كار و امور اجتمايي
آيين‌نامه ايمني در بنادر (03/10/90) 

 آيين‌نامه ايمني در بنادر


 

        وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي مصوبه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

هدف: هدف از تدوين اين آيين‌نامه پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي و ايمن‌سازي محيط کار در بنادر مي‌باشد، لذا اين آيين‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است. دامنه شمول: اين آيين‌نامه در کليه بنادر و به طور کلي کارگاههاي مشمول ماده 85 قانون کار جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است. فصل اول: تعاريف بندر: به محلي اطلاق مي‌شود که شامل کليه محوطه‌ها، حوضچه‌ها، کانال‌هاي دسترسي و لنگرگاه بوده و امور مربوط به تخليه و بارگيري، ساخت و تعميرات شناورهاي باري، مسافري، تفريحي و صيادي در آن انجام مي‌پذيرد. اسکله: سازه دريايي است براي پهلودهي و مهار واحدهاي شناور و به منظور انجام خدمات بندري و تخليه و بارگيري کار در بندر: کليه فعاليت‌هايي که در ناحيه بندر انجام مي‌پذيرد. شناور: هر نوع وسيله نقليه آبي که قابليت حمل بار، مسافر و خدمات‌رساني را داشته باشد، شناور گويند، شناورها را مي‌توان بسته به نوع و نحوه کاربرد آن‌ها طبقه‌بندي کرد. راهنما: فردي ذيصلاح که از ناحيه بندر براي مشاوره در هدايت کشتي از لنگرگاه به اسکله و برعکس به کشتي ملحق مي‌شود. تجهيزات نجات غريق: اين وسايل براي نجات افراد درون آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عبارتند از قايق نجات، جليقه نجات، حلقه نجات و ... رمپ: راهي است که در محل تقاطع‌هاي غير هم‌سطح از يک مسير منشعب به مسير ديگر متصل مي‌شود. کانتينر: محفظه‌اي است معمولا فلزي و به شکل مکعب مستطيل براي تسهيل حمل کالا که در صورت لزوم پلمپ‌ شده و در اختيار حمل‌کننده قرار مي‌گيرد. يدک کش: واحدي شناور با قدرت موتور زياد است که در انجام امور خدماتي، پهلودهي، جداسازي و يا اطفاء حريق کشتي در بندر و ساير موارد از آن استفاده مي‌شود. وسايل حمل و نقل و جابجايي بار: شامل کليه وسايل ثابت يا متحرک نظير جرثقيل، ليفتراک و... که در ساحل و يا عرشه کشتي به منظور تعليق، بالا بردن و پايين آوردن بارها و يا جابجايي آنها از يک محل به محل ديگر در حالت تعليق يا ثابت بکار برده مي‌شود. فصل دوم: مقررات عمومي ماده 1ـ کارفرما مکلف است نسبت به شناسايي و ارزيابي شرايط محيط کار بندر اقدام نموده و تدابير کنترلي مناسب را در جهت حذف مخاطرات احتمالي بعمل آورد. ماده2ـ در محل بندر بايد فضاي کافي براي توقف کاميونها و تريلرها به منظور تخليه و بارگيري کالا و تردد افراد وجود داشته باشد. ماده3ـ هرگونه تغيير در تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات به گونه‌اي که آن را از حالت استاندارد يا طراحي اصلي کارخانه سازنده خارج نمايد، ممنوع است. ماده 4ـ کليه تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات بايد طبق زمان‌بندي مشخص و برنامه‌ريزي‌شده و بر اساس دستور العمل‌هاي کارخانه سازنده و استانداردهاي مورد تاييد، مورد بازرسي فني قرار گرفته و در صورت وجود نقص يا فرسودگي، تعمير يا از فرايند کار خارج گرديده و اسناد بازرسي فني مستند و نگهداري شود. ماده5 ـ کليه تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات بايد بطور کاملا ايمن و براساس دستورالعمل‌هاي کارخانه سازنده و آيين‌نامه‌ها و مقررات حفاظت فني، نصب، نگهداري و بهره‌برداري گردد. ماده6 ـ استفاده از تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات معيوب و غيرايمن براي حمل و نقل و جابجايي بار ممنوع است. ماده7ـ تمامي وسايل و تجهيزات تخليه و بارگيري (سيم بکسل‌ها، زنجيرها، قلاب‌ها، طنابها و مانند آن) بايد کاملا سالم بوده و بصورت دوره‌اي و قبل از هر بار استفاده مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته و نتايج حاصله در پرونده مخصوص ضبط و نگهداري شود. ماده8 ـ کليه تجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلاتي که غيرايمن هستند بايد از چرخه عملياتي خارج شده و علامت مشخص و مناسب « خارج از سرويس» روي آن نصب گردد. ماده9ـ کارفرما مکلف است ضمن تعيين محدوده فعاليت کارگران مشمول اين آيين‌نامه و ايجاد شرايط ايمن بر استفاده صحيح آنها از ابزارآلات، دستگاهها و تجهيزات مربوطه نظارت‌هاي لازم را بعمل آورد. ماده10ـ مسيرهاي تردد کليه وسايط نقليه، ماشين‌آلات و افراد بايد بر اساس قوانين راهنمايي و رانندگي و مقررات ايمني مشخص گردد. ماده11ـ مسيرهاي تردد در بندر بايد صاف و بدون حفره، موانع غيرضروري، سطوح برجسته و غيرلغزنده باشد. ماده12ـ معابر، پياده‌روها و خطوط ريلي بايد به‌ گونه‌اي باشد که از ايجاد هرگونه تقاطع خطرناک جلوگيري شود. ماده13ـ تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع کار بايد توسط کارفرما تهيه و در شرايط مناسب نگهداري و در اختيار تمامي کارگران قرار داده شود. ماده14ـ کارفرما مکلف است کاربرد صحيح و مراقبت از وسايل حفاظت فردي را به کارگران آموزش داده و بر استفاده صحيح کارگران از وسايل مذکور نظارت کامل داشته باشد. ماده15ـ تمامي مکان‌هاي موجود در بندر که امکان سقوط افراد وجود دارد، بايد داراي حفاظ ايمن باشد. تبصره ـ در جاهايي که امکان استفاده از حفاظ‌هاي ثابت نيست مانند نرده‌ها يا پلکانهايي که در کنار آب قرار دارند و يا در کناره گذرگاهها بايد از حفاظ‌هاي متحرک استفاده نمود. ماده16ـ در هنگام تخليه و بارگيري بايد ورود افراد متفرقه به منطقه عملياتي ممنوع گردد. ماده17ـ انجام عمليات تخليه و بارگيري در بندر در شرايط نامناسب و غيرمتعارف جوي (بر اساس مقررات و استانداردهاي سازمان بنادر و دريانوردي) ممنوع است. ماده18ـ کارفرما مکلف است نسبت به انتخاب کليه شاغلان در بندر، توان جسمي متناسب با نوع کار را مدنظر قرار داده و تمامي معاينات و آزمايشات پزشکي مرتبط با آنها را مطابق با ماده 92 قانون کار انجام دهد. ماده 19ـ در هنگام بلند کردن،پايين آوردن و در طول مسير حرکت بار بايد از قرار گرفتن و حضور افراد در زير آن جلوگيري گردد. ماده20ـ کليه عمليات تخليه و بارگيري از شناورها در طول مدت زمان انجام کار بايد زير نظر يک فرد ذيصلاح (مورد تاييد سازمان بنادر و دريانوردي) حاضر در محل انجام پذيرد. ماده21ـ در تمامي مکانهايي که عمليات تخليه و بارگيري انجام مي‌شود، بايد روشنايي مناسب فراهم گردد. ماده22ـ در محل‌هايي که عمليات تخليه و بارگيري انجام مي‌شود بايد وسايل اعلام و اطفاء حريق کافي و متناسب با نوع کالا، موجود و در دسترس باشد. ماده23ـ پالت‌هاي حمل کالا و ديگر وسايل مشابه براي نگهداري و حمل بار بايد داراي ساختار متناسب، سالم و با استحکام کافي براي استفاده ايمن از آنها باشند. ماده24ـ بالا و پايين بردن بار تنها زماني مجاز است که به نحو ايمن (مطابق با آيين‌نامه وسايل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشياء در کارگاهها) به تجهيزات بالابر متصل شده باشد. ماده25ـ هرگونه کالاي خطرناک بايد بر طبق موازين حفاظتي و ايمني مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات ملي و بين‌المللي بسته‌بندي، علامت‌گذاري، برچسب‌زني شده باشد و بر اين اساس تخليه، بارگيري، حمل و انبار شود. ماده26ـ راههاي دسترسي در مناطق عملياتي بايد به گونه‌اي باشند که هيچ‌گونه بار معلق يا آويزان از روي آنها عبور نکند. ماده27ـ کاربران کليه وسايل حمل و نقل و جابجايي بار بايد دستگاههاي مورد استفاده را پيش از آغاز بکار مورد بازرسي فني قرار داده و از صحت عملکرد آن اطمينان حاصل نمايند. ماده28ـ اشخاص حقيقي و حقوقي که در زمينه اجرا، نظارت و امور بندري مشغول بکار مي باشند يا وسايل و تجهيزات موردنياز بندر را تامين مي‌کنند بايد محيط کار، ماشين‌آلات و لوازم را در شرايط ايمن تهيه و نگهداري کرده و اطلاعات لازم و به روز درخصوص استفاده و نحوه عملکرد ايمن تجهيزات را تهيه و به کارفرما ارائه نمايند. ماده29ـ کارفرما بايد برنامه‌هاي آموزشي لازم ايمني و حفاظتي متناسب با نوع کار را براي تمامي کارگران خود برگزار نمايد. ماده30ـ ورود افراد غيرمجاز به کليه محوطه‌هاي عملياتي در بندر ممنوع است. ماده31ـ در هنگام نشت و انتشار مشتقات نفتي و مواد شيميايي بر روي آسفالت و کليه محوطه‌ها و اماکن بندري بايد بلافاصله نسبت به تميزکردن آن اقدام نمود. ماده32ـ در مکانهايي که از نردبان‌هاي دائمي استفاده مي‌شود، آخرين پله نردبان بايد يک متر پايين‌تر از پايين‌ترين سطح آب بوده و قسمت بالاي نردبان که در ديواره اسکله فرورفته هرگز نبايد توسط لبه ديواره ساحلي مسدود گردد. ماده33ـ کارفرما مکلف است تجهيزات نجات غريق به تعداد کافي تهيه و نگهداري نمايد. ماده34ـ در نزديک‌ترين فاصله ممکن به محل نصب نردبانهاي دائمي و پلکان‌هاي ورودي به شناور، وجود حلقه نجات با طناب الزامي است. ماده35ـ مسير تردد مسافران بايد از تمامي معابر موجود در بندر جدا باشد. ماده36ـ پله‌هاي دسترسي شناورها بايد توسط نرده‌هاي ثابت حفاظ‌گذاري شده و داراي روشنايي کافي باشد. ماده37ـ سطح پلکانها نبايد ليز و لغزنده باشد. ماده38ـ تمامي نردبانهاي دائمي بايد داراي دستگيره‌هاي ثابت نصب شده بر روي اسکله باشد. ماده39ـ استفاده از نردبانهاي طنابي بجز شناورها در کليه اماکن بندري ممنوع است. ماده40ـ رعايت تمامي مقررات آيين‌نامه‌هاي حفاظتي «وسايل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشياء در کارگاهها» و «ايمني ليفتراک» در خصوص وسايل و تجهيزات حمل و نقل کالا در بندر الزامي است. ماده41ـ استفاده از تجهيزات مناسب مهار بار (ورقه‌هاي فلزي نگهدارنده، سيم بکسل‌ها، زنجيرها، قلاب‌ها، طناب‌ها و مانند آن) در کليه کفي‌هاي کشنده حامل بار الزامي است ماده42ـ کليه دستگاهها، تجهيزات، ماشين‌آلات و کالاهاي قابل غلتيدن بايد هميشه در سطوح هموار نگهداري‌شده و اقدامات ايمني جهت مهار آنها بعمل آيد. ماده43ـ در مکانهايي که تسمه نقاله‌ها از بالاي محل تردد مي‌گذرد تعبيه حفاظ‌هاي ايمن به منظور جلوگيري از سقوط بار الزامي است. ماده44ـ تسمه‌ها و نوار نقاله‌هاي محصور که مواد با قابليت اشتعال و انفجار را انتقال مي‌دهند بايد داراي تهويه موثر باشند. ماده45ـ طراحي، ساخت، نصب، نگهداري و حفاظت از تمامي تجهيزات و مدارات الکتريکي بايد مطابق با استانداردهاي دريايي و آيين‌نامه تأسيسات الکتريکي در کارگاهها باشد. ماده46ـ تمام تجهيزات و دستگاههاي الکتريکي موجود در بندر بايد داراي سيستم اتصال به زمين موثر باشند. ماده47ـ بالا رفتن از تسمه نقاله‌ها و واگن‌هاي حمل بار و تردد کارگران برروي آنها بايد ممنوع گردد. ماده48ـ محموله‌هايي که به طور موقت بر روي اسکله قرار داده مي‌شود، بايد از لبه اسکله حداقل 5/1 متر فاصله داشته باشد. ماده49ـ حضور کارگران درون واگن‌هاي روباز که مواد انبارشده در آن توسط وسايل بالابر مغناطيسي در حال جابجايي هستند، ممنوع است. ماده50 ـ کالاها بايد طوري در داخل انبارها قرار داده شوند که عبور و مرور کارگران و در صورت اقتضاء وسايل نقليه به راحتي ممکن باشد و ضمنا مواد مذکور بايد طوري چيده شوند که خطر سقوط و بروز سوانح وجود نداشته باشد. ماده51 ـ کليه معابر بايد مجهز به سيستم‌هاي روشنايي اضطراري آماده به کار باشند. ماده52 ـ حداکثر ظرفيت مجاز بالابر بايد بطور مشخص و خوانا روي دستگاه حک شده باشد. ماده53 ـ قلاب‌هاي دستگاههاي بالابر بايد مجهز به شيطانک و ساير وسايل حفاظتي بوده و بر حسب نوع کالا به شکلي باشد که مانع جدا شدن اتفاقي بار گردد. ماده54 ـ در صورتي که وسايل بستن بار در مجاورت لبه‌هاي تيز بار قرار مي‌گيرند بايستي از بالشتک‌هاي مناسب براي قرارگيري بين لبه تيز بار و وسايل مزبور استفاده نمود. فصل سوم: مقررات اختصاصي ماده55 ـ ايجاد معبر ايمن براي تردد به داخل شناورها الزامي است. ماده56 ـ سطح معبر رمپ بايد به گونه‌اي طراحي و ساخته شود که داراي اصطکاک مناسب براي هرگونه شرايط بهره‌برداري باشد. ماده57 ـ براي جلوگيري از جداشدن رمپ شناور از رمپ اسکله استفاده از جايگاه مهار مطمئن الزامي است. ماده58 ـ انبارش، جابجايي و انتقال کليه کالاها و کانتينرها در محوطه بندر و همچنين انبارها بايد با رعايت کامل آيين‌نامه‌ها و مقررات ايمني و حفاظت فني صورت پذيرد. ماده59 ـ کليه ماشين‌آلات تخليه، بارگيري و حمل کالا و کانتينر بايد با سرعت مطمئنه و ايمن (بر اساس مقررات راهنمايي و رانندگي) تردد نمايند. ماده60 ـ براي دسترسي به کانتينرهايي که در رديف‌هاي بالا قرار دارند بايد از نردبان و يا سکوهاي مناسب و ايمن تردد نمايند. تبصره ـ بالا رفتن از در کانتينر براي دسترسي به کانتينرهايي که در رديف بالا قرار گرفته‌اند ممنوع است. ماده61 ـ کانتينرها بايد سالم بوده و از نظر وجود مواد باقيمانده کاملا پاک شده باشند. ماده62 ـ بار درون کانتينر بايد به صورت يکنواخت توزيع شده و نبايد بيش از 60درصد بار در يک سمت طول کانتينر قرار گيرد. ماده63 ـ هنگام نظافت و تميز کردن کانتينرها بايد در آنها کاملا باز باشد. ماده64 ـ چنانچه کار بر بالاي کانتينر اجتناب‌ناپذير باشد بايد از تجهيزات حفاظتي مناسب براي جلوگيري از سقوط استفاده نمود. ماده65 ـ کار بر بالاي کانتينرها به هنگام شرايط جوي غيرمتعارف ممنوع است. ماده66 ـ راهنما در هنگام انجام کليه مراحل عمليات راهنمايي شناورها بايد داراي تجهيزات حفاظت فردي لازم بويژه جليقه نجات باشد. ماده67 ـ انتقال راهنما از بندر به شناور و بالعکس، بايد به وسيله قايق مجهز به کليه لوازم ايمني مناسب صورت پذيرد. ماده68 ـ عمليات الحاق راهنما به کشتي بايد تنها از طريق پله راهنما صورت پذيرد. ماده69 ـ کاپيتان کشتي موظف به رعايت تمامي موارد ايمني و حفاظتي الحاق راهنما به کشتي مي‌باشد. ماده70ـ جرثقيل کشتي بايد داراي آژير اعلام خطر حمل بار بيش از حد مجاز باشد. ماده71ـ کاپيتان کشتي مکلف به نظارت بر انجام صحيح بارگيري و تخليه کشتي مي‌باشد. ماده72ـ کارگراني که درخن کشتي مشغول بکار هستند، ملزم به استفاده از تجهيزات حفاظت فردي متناسب با کارمي باشند. ماده73ـ ‌دسترسي به انبار يا عرشه کشتي بايد توسط يک راه پله ثابت يا در صورت عدم امکان يک نردبان ثابت با گيره‌هاي مخصوص جاي پا در ديوار و يا گودي براي جاي پا با ابعاد مناسب و استحکام کافي صورت پذيرد. ماده74ـ راههاي دسترسي به انبار کشتي بايد جدا از دريچه‌هاي آدم‌رو باشد. ماده75ـ کليه تجهيزات مربوط به مهار شناور و درپوش تمامي دريچه‌هاي ورودي بايد از ساختار سالم و استحکام کافي برخوردار باشند. ماده76ـ پوشش دريچه‌هاي ورودي که با استفاده از بالابر باز مي‌گردند بايد مجهز به اتصالات قابل دسترسي و مناسب براي محکم کردن تسمه‌ها يا ديگر وسايل بالابر باشند. ماده77ـ تمامي دهانه‌هاي باز روي شناور و يا بر روي عرشه که امکان سقوط کارگران وجود دارد بايد حفاظ‌گذاري مطمئن و ايمن داشته باشند. ماده78ـ انبار کشتي بايد داراي سيستم تهويه مناسب و موثر باشد. ماده79ـ راههاي دسترسي به کشتي بايد با استفاده از توريهاي سالم، به نحو ايمن نصب شده باشد تا از سقوط کارگران به آب از محل فاصله بين پهلوي کشتي و اسکله جلوگيري شود. ماده80 ـ صفحات اتصال مورد استفاده در سکوهاي حمل و پلکان متحرک و کشتي‌هاي حمل مسافر و خودرو بايد با روش‌هاي ايمن مورد استفاده قرار گيرند. ماده81 ـ تمامي دريچه‌هاي آدم‌رو واقع بر روي عرشه شناور که حفاظ پيراموني، ‌ارتفاع و استحکام مناسب ندارند بايد به روشهاي ايمن محصور و پوشانده شوند. ماده82 ـ تمام سکوهاي مهار (دلفين‌هاـDOLPHINS) بايد داراي يک نردبان که يک سر آن در آب قرار گرفته، ‌باشند. ماده83 ـ محل تيرهاي مهار بر روي کشتي و اسکله (BOLARDS) بايد تميز و بدون هيچ مانع و زائده‌اي باشد. ماده84 ـ کارگراني که در امر مهار شناور اشتغال دارند بايد آموزش‌هاي لازم و متناسب با کار را در اين خصوص ديده باشند. ماده85 ـ در صورت تحت فشار قرار گرفتن طناب مهار کشتي کليه افراد بايد از محدوده خطر پاره شدن طناب دور شوند. ماده86 ـ استفاده از جرثقيل کشتي براي جابجايي واگن‌هاي بار مستقر بر روي اسکله ممنوع است. ماده87 ـ راهـهاي داخلي کشتـي و دستيابي به بـخش‌هاي مختلف آن بـايد ايمن باشد. ماده88 ـ لبه بيروني تمامي عرشه‌هاي مرتفعي که کارگران بندر ممکن است در آنجا مشغول بکار باشند بايد مجهز به حفاظ ايمن باشد. ماده89 ـ بار انبارها و عرشه کشتي بايد طوري بسته‌بندي و مهار گردد که از ريزش ناگهاني آن بر روي کارگران بندر جلوگيري شود. ماده90ـ کليـه کانتيـنرها، پالـت‌ها و تجهيزات مشابه مـورد استـفاده براي حمل و نقل، جابجايي يا ذخيره‌سازي مواد بايد فاقد لبه‌هاي تيز، برآمدگي يا سطوح زبر و خشن باشند. فصل چهارم: مقررات متفرقه ماده91ـ اعمال ناايمن، غيرمرتبط با کار، خودسرانه و شوخي به هنگام کار در بنادر ممنوع است. ماده92ـ کليه قسمت‌هاي انتقال‌دهنده نيرو و مواد و همچنين قسمت‌هايي که امکان ايجاد حادثه براي کارگر و افراد داشته باشد، بايد داراي حفاظ ايمن و موثر باشد. ماده93ـ استفاده از علايم و نشانه‌هاي ايمني مطابق با آيين‌نامه علايم و نشانه‌هاي ايمني در محوطه بنادر الزامي است. ماده94ـ استفاده از علايم شب‌نما در مکان‌هاي تاريک و کم نور بندر الزامي است. ماده95ـ محل و نوع تجهيزات اطفاء حريق بايد مطابق با آيين‌نامه «پيشگيري و مبارزه با آتش‌سوزي» تعيين گردد. ماده96ـ کليه اطاقک‌هاي يخچالي بايد مجهز به آژير خطر بوده و در آنها از داخل يخچال قابل بازشدن باشد. ماده97ـ استعمال دخانيات، روشن کردن و همراه داشتن کبريت، فندک و هرگونه اشياء مولد شعله و جرقه در کليه نقاطي که در آنها مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداري و بکار برده مي‌شود ممنوع است. ماده98ـ بنادر بايد داراي وسايل و تجهيزات کافي پيشگيري و مبارزه با آتش‌سوزي بوده و در تمام ساعات شبانه‌روز اشخاصي را که از تعليمات لازم بهره‌مند هستند و به طريقه استفاده از وسايل و تجهيزات مربوطه آشنا مي‌باشند را در اختيار داشته باشند. ماده99ـ در انبارها، ساختمان‌ها و تاسيسات بايد با توجه به وسعت آنها از تجهيزات کشف، اعلام و اطفاء حريق استفاده گردد. ماده100ـ مشتقات نفتي و مواد شيميايي قابل اشتعال و انفجار بايد در مکانهاي خاص و دور از حرارت، جرقه، تابش مستقيم نور خورشيد و در محل‌هايي که احتمال وقوع آتش‌سوزي ندارد، نگهداري شود. ماده101ـ انبار نمودن و چيدمان مواد قابل اشتعال در مجاورت مواد با قابليت اشتعال سريع ممنوع است. ماده102ـ در بنادر بايد از وسايل گرمايشي مناسب و ايمن براي گرم نمودن فضا استفاده نمود. ماده103ـ با عنايت به ماده 88 قانون جمهوري اسلامي ايران، کليه واردکنندگان، توليـدکنندگان، فـروشندگان، عرضه‌کـنندگان و بـهره‌برداري‌کنندگان تـجهيزات، دستگاهها و ماشين‌آلات در بنادر مکلف به رعايت اسـتانداردها و موارد حـفاظت و ايمني مي‌باشند. ماده104ـ مسئوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه بر عهده کارفرما بوده و در صورت وقـوع هر گـونه حادثه ناشـي از کار به دلـيل عدم توجـه وي به الزامـات قـانوني مطابق مواد 175 و 176 قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زيان‌ديدگان مي‌باشد. اين آيين‌نامه مشتمل بر 4 فصل و 104 ماده و 2 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 18/5/1389 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 17/11/1389 به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

    (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/9/90)

 
1390/10/3 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما