مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتاتبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه (23/01/91) 

 قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتاتبين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه
 

 

شماره:77062/553                                                                                                     3/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد- رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 35014/31279 مورخ 30/6/1383 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/10/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.                                               (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره:4443                                                                                                             16/1/1391

وزارت جهاد كشاورزي

«قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» كه در جلسه علني روز چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 77062/553 مورخ 23/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد                             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 22/1/91)

جهت مشاهده نسخه الصاقی را کلیک نمائید.

 
1391/1/23 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما