مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي (16/01/91) 

 قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي
 

 

شماره:77920                                                                                                          27/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، ك نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.                                         (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 74955/564                                                                                                  13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. ماده واحده ـ دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون و حداكثر ظرف سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، تعداد ده‌هزار ناظر بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تحصيلات كارشناسي و بالاتر و عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي را كه از سال زراعي 1382 تا زمان تصويب اين قانون حداقل دو سال سابقه فعاليت مستمر در زمينه منابع طبيعي و توليد محصولات راهبردي و اساسي بخش كشاورزي داشته‌باشند و يا در تعاونيهاي توليد به عنوان مدير و يا كارشناس فعاليت نموده و در مديريت جهاد كشاورزي استانها، شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي داراي سوابق مشاركت و نظارت در امور ياد شده باشند و يا با معرفي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا شركتهاي خدمات فني و مشاوره‌اي توسط جهاد كشاورزي استانها اشتغال به كار داشته و به صورت مستقيم بر محصولات اساسي و راهبردي كشاورزي نظارت داشته‌اند، با رعايت ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و شرايط عمومي استخدامي كشور در پستهاي عملياتي و نظارتي جهاد كشاورزي شهرستانها و يا مراكز خدمات كشاورزي استخدام نمايد. تبصره1ـ فعاليت مستمر عبارت از حداقل شش ماه فعاليت متوالي نظارت در هر سال زراعي است. تبصره2ـ سابقة خدمت ناظران در بخشهاي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاونيهاي توليدي با ارائه مدرك معتبر و مورد تأييد جهاد كشاورزي استانها به حداكثر سن شرايط عمومي استخدام اضافه مي‌گردد. تبصره3ـ مدرك تحصيلي بالاتر و يا سابقة كاري مرتبط و بيشتر، نوآوري، آزمون ورودي، مصاحبه علمي و سابقة ايثارگري مراتب اولويت استخدام ناظران مشمول اين قانون است. تبصره4ـ براي استخدام ناظران مشمول اين قانون كه قبلاً در آزمون ورودي شركت نموده و با گذراندن دوره‌هاي آموزشي مرتبط و معتبر از مراكز آموزش جهاد كشاورزي به كار گرفته شده‌اند، مشروط بر اين كه حداقل سي ماه سابقه كار مرتبط داشته باشند، نيازي به برگزاري آزمون استخدامي مجدد نيست. تبصره5 ـ به كارگيري ناظران، فقط در جهاد كشاورزي بخش و دهستان مجاز است و به كارگيري آنان حداقل تا ده سال پس از استخدام در واحدهاي ستادي و مراكز استانها ممنوع است. تبصره6 ـ در صورت استخدام، سوابق بيمه مرتبط با فعاليت نظارتي كه توسط سازمانهاي بيمه‌گر اقدام شده يا مي‌شود به سنوات خدمتي مستخدم از نظر بازنشستگي اضافه مي‌گردد و هرگونه مابه‌التفاوت اعم از سهم بيمه شده و كارفرما در مورد سوابق قبلي ناظر، بر عهده وي مي‌باشد. تبصره7ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي مصوب 10/12/1389 لغو مي‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني         (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 28/12/90(

 
1391/1/16 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما