مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) (24/12/90) 

 قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)
 

 

شماره: 75024/202                                                                                                   13/12/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 76638/39719 مورخ 15/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او) كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 12/11/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

                            (رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني)

شماره: 246079                                                                                                        16/12/1390

وزارت امور خارجه ـ نهاد رياست جمهوري

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/12/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 75024/202 مورخ 13/12/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.                           ( رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد)

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع آسيايي (بو.آ.او)

  ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «مجمع آسيايي بو.آ.او» به شرح منشور پيوست عضويت يابد و نسبت به خريد سهام اوليه و پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت بر عهده دولت است. تبصره1ـ تسري حكم ماده (4) منشور در مورد جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت موازين شرع است. تبصره2ـ رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي جزء (1) بند (3) ماده (15)، بند (4) ماده (21)، بند (2) ماده (34) و ماده (36) الزامي است.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور مجمع آسيايي (بو.آ.او)

مقدمه   نمايندگان استراليا، جمهوري مردمي بنگلادش، برونئي دارالسلام، پادشاهي كامبوج، جمهوري خلق چين، جمهوري هند، جمهوري اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، ژاپن، جمهوري قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، جمهوري دمكراتيك خلق لائوس، مالزي، مغولستان، اتحاديه ميانمار، پادشاهي نپال، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري فيليپين، جمهوري كره، جمهوري سنگاپور، جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا، جمهوري تاجيكستان، پادشاهي تايلند، تركمنستان، جمهوري ازبكستان، جمهوري سوسياليستي ويتنام، (بيست و شش كشور اوليه مجمع آسيايي بو.آ.او)، نشستي را در بو.آ.او استان هاينان جمهوري خلق چين داشتند و تأسيس مجمع آسيايي بو.آ.او را در تاريخ 27 فوريه 2001 ميلادي (9/12/1379 هجري شمسي) اعلام كردند.   اين منشور براساس اصول مندرج در اعلاميه مجمع آسيايي بو.آ.او و رهنمودهاي منشور مجمع آسيايي بو.آ.او تهيه شده است.   فصل 1ـ كليات   ماده1ـ نام   نام سازمان، مجمع آسيايي بو.آ.او (مجمع) خواهد بود.   ماده2ـ ماهيت   مجمع، سازماني غيردولتي و غيرانتفاعي و داراي محل اصلي دائم خواهد بود و به صورت منظم تشكيل جلسه خواهد داد.   ماده3ـ اهداف   1ـ مجمع، سازماني آسيايي مي‌باشد كه مبادلات، تعاملات و همكاريهاي اقتصادي در اين منطقه و بين منطقه و ساير نقاط دنيا را تقويت و ارتقاء مي‌دهد.   2ـ مجمع موقعيت سطح بالايي را براي گفت و گو بين رهبران دولتها، بنگاههاي خصوصي، نهادهاي فرهنگي و ساير انجمنهاي قضائي فراهم خواهد آورد تا ديدگاههاي در زمينه اقتصاد، امور اجتماعي، محيط زيست و مسائل مربوط مورد بحث و تبادل نظر و توسعه قرار دهند.   3ـ مجمع همكاري بين اعضاء ، شركاء و طرفهاي حامي خود را از طريق شبكه‌هاي ايجاد شده تسهيل خواهد نمود.   ماده4ـ حوزه صلاحيت حقوقي   مجمع، از قانون اساسي و قوانين و مقررات حاكم جمهوري خلق چين تبعيت خواهد نمود و سنن و اخلاق اجتماعي محل را محترم خواهد شمرد.   ماده5 ـ محل استقرار   مقر دائمي مجمع، در بو.آ.او استان هاينان جمهوري خلق چين خواهد بود. آدرس به ثبت رسيده مجمع از اين قرار است: بولوار يك ساحل طلايي، بو.آ.او، شهر كيونگاي استان هاينان، جمهوري خلق چين.   فصل 2ـ حوزه كاري   ماده6 ـ حوزه كاري   حوزه كاري مجمع به شرح زير خواهد بود:   1ـ تشكيل فراهمايي‌ها، همايش و كارگاههاي سالانه جهت بررسي مسائل مهم مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي آسيا و جهان از جمله مسائل مالي، تجاري، سرمايه‌گذاري و محيط زيست و غيره.   2ـ پيشنهاد ابتكارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي جهت ارتقاء و تقويت روابط و همكاري بين دول و بنگاههاي اقتصادي.   3ـ نظارت بر روندهاي اقتصادي و ديگر تحولاتي كه بر اقتصادهاي منطقه‌اي و جهاني تأثير مي‌گذارد.   4ـ شناسايي مسائلي كه بر توسعه تجاري، مالي و اجتماعي تأثيرگذار است. جمع‌آوري و نشر اطلاعات جهت برجسته نمودن فرصتهاي همكاريهاي اقتصادي منطقه‌اي   5 ـ گسترش شبكه‌هاي دولتي، بازرگاني و ديگر سازمانها در داخل منطقه و بين منطقه و ساير نقاط جهان   6 ـ ايجاد و حفظ يك مركز تحقيقاتي آموزشي تأثيرگذار و برخوردار از ظرفيت لازم جهت ارائه مديريت پيشرفته و مهارتهاي فني به جوامع تجاري   7ـ پيگيري تعهداتي مثل مديريت نمايشگاه، برگزاري كنفرانس، مبادله اطلاعات، تجزيه و تحليل اقتصادي، آموزش فردي و تجارت الكترونيك و غيره براساس اهداف كلي مجمع، به صورت مستقل يا با همكاري ديگران   فصل3ـ عضويت   ماده7ـ طبقه‌بندي‌هاي عضويت   1ـ دو نوع عضويت وجود خواهد داشت كه عبارتند از عضويت كامل و عضويت جزئي. عضويت كامل شامل اعضاء اوليه، اعضاء افتخاري، اعضاء الماس (كه بيش از پنج عضو باشند) و اعضاء پلاتين (با امتيازات ويژه) مي‌باشد. اعضاء جزئي، شامل اعضاء عادي مي‌باشد.   2ـ اعضاء اوليه از رهبران سابق كشورها و دولتها، شخصيتهاي مردمي عالي‌رتبه يا سازمانهاي غيرانتقاعي هستند كه توسط هر يك از بيست و شش كشور اوليه مجمع و براساس نمايندگي تخصيص داده شده (دو نفر براي هر كشور) انتخاب مي‌شوند.   3ـ اعضاء افتخاري، افراد، بنگاههاي اقتصادي و سازمانهايي هستند كه كمكهاي اساسي و قابل توجهي براي تشكيل مجمع به عمل آورده‌اند. بيش از ده عضو افتخاري وجود نخواهد داشت.   4ـ اعضاء الماس يا پلاتين افراد، شركتها و سازمانهايي هستند كه درخواستهاي آنها براي كليه رويدادهاي مجمع از جمله تصميم‌گيري تصويب شده است.   5 ـ اعضاء عادي، افراد، شركتها و سازمانهايي هستند كه درخواستهاي آنها جهت شركت در فراهمايي‌هاي ساليانه مجمع و ساير رويدادها تصويب شده است.   ماده8 ـ صلاحيتهاي لازم جهت عضويت   كليه متقاضيان عضويت در مجمع بايد از شرايط زير برخوردار باشند:   1ـ نشان دادن تصميم خود براي پيوستن به مجمع   2ـ موافقت براي تبعيت از منشور مجمع و ديگر مقررات مجمع   3ـ برخورداري از نقش رهبري در صنايع يا زمينه مربوط   4ـ تمايل براي اجراي تعهدات عضويت در مجمع   ماده9ـ پيوستن    كليه درخواستهاي عضويت در مجمع براساس تشريفاتي بررسي خواهد شد كه مجمع مقرر كرده است.   ماده10ـ حقوق اعضاء   1ـ هر يك از اعضاء كامل از حقوق زير برخوردار خواهند بود:   الف)   (1) صحبت كردن، رأي دادن، انتخاب كردن يا انتخاب شدن براي هيأت مديره در نشست عمومي اعضاء مجمع   (2) ارائه پيشنهاد در خصوص عناوين مربوط به فراهمايي ساليانه يا ساير رويدادهاي مجمع   (3) شركت در فراهمايي ساليانه مجمع   (4) دسترسي انحصاري و تعامل با رهبران دولتي، محافل تجاري و فرهنگي   (5) دسترسي به اطلاعات ارائه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاع‌رساني و منابع پايگاه داده‌هاي موجود از طريق وب سايت مجمع   (6) يافتن فرصتهاي تجاري از طريق شبكه ايجاد شده مجمع   (7) درخواست كمك از مجمع براي شناسايي بنگاههاي اقتصادي   (8) مأمور نمودن مجمع براي برگزاري همايشها يا كارگاههاي ويژه در خصوص مسائل مورد علاقه   (9) مأمور نمودن مجمع براي بازاريابي و بررسيهاي مشابه و ارائه مشاوره حقوقي در خصوص برنامه‌هاي مربوط به توسعه تجارت   (10) مأمور نمودن مجمع براي يافتن استعدادها و انجام برنامه‌هاي آموزشي   (11) برخورداري از اولويت جهت باني شدن يا ميزباني رويدادهاي مختلف مجمع   (12) درخواست و اعلام عضويت در مجمع در ارتباطات خارجي و تبليغات   (13) گزارش حسابرسي صورت گرفته توسط شركت حسابرسي شناخته شده بين‌المللي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد.   (14) برخورداري از رفتار ترجيحي براي استفاده از تمامي تسهيلات موجود در بو.آ.او اكواپوليس   (15) ساير حقوقي كه توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.   ب) در هر حال چنانچه اعضاء از حقوق مندرج در رديفهاي (7) تا (10) برخوردار شوند، هزينه خدمات مناسبي اخذ خواهد شد.   2ـ هر يك از اعضاء عادي از حقوق زير برخوردار خواهند بود:   (1) شركت در فراهمايي‌هاي ساليانه مجمع   (2) كسب اجازه دسترسي به اطلاعات ارائه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاعاتي و منابع پايگاه داده‌هاي موجود از طريق وب سايت مجمع   (3) يافتن فرصتهاي تجاري از طريق شبكه‌هاي ايجاد شده مجمع   (4) برخورداري از حق اولويت شركت در رويدادهاي مختلف تجاري سازماندهي شده توسط مجمع   (5) مأمور نمودن مجمع براي يافتن استعدادها و اجراي برنامه‌هاي آموزشي   (6) برخورداري جزئي از رفتار ترجيحي براي استفاده از تمامي تسهيلات موجود در بو.آ.او اكواپوليس   (7) ساير حقوقي كه توسط هيأت مديره تعيين خواهد شد.   ماده11ـ تعهدات اعضاء   هر عضو ملزم به موارد زير خواهد بود:   1ـ تبعيت و اجراي تمامي قطعنامه‌هاي مصوب مجمع   2ـ تبعيت از منشور و قواعد و مقررات مجمع   3ـ حضور در نشستهاي عمومي اعضاء و ساير رويدادها يا فعاليتهاي سازماندهي شده توسط مجمع   4ـ حفاظت از منافع قانوني مجمع   5 ـ پرداخت حق عضويت طبق مقررات مجمع   6 ـ ارائه اطلاعات درست و موثق به مجمع   7ـ ديگر تعهداتي كه توسط هيأت مديره مشخص خواهد شد. ماده12ـ كناره‌گيري از عضويت   1ـ كليه اعضاء محق هستند از عضويت كناره‌گيري نمايند.   2ـ چنانچه عضوي تصميم بگيرد از مجمع كناره‌گيري نمايد، عضو مزبور بايد يادداشت كتبي را حداقل دو ماه قبل از تاريخ كناره‌گيري به دبيركل مجمع ارائه دهد. با دريافت تأييد كتبي دبيرخانه مجمع مبني بر پذيرش كناره‌گيري از عضويت عضو مزبور، عضويت وابسته پايان ‌يافته تلقي مي‌شود.   3ـ با قبول يادداشت عضوي براي كناره‌گيري، شرايط زير در خصوص بازگرداندن حق عضويت اعمال خواهد شد:   (1) بعد از تأييد عضويت سي درصد (30%) حق عضويت غيرقابل بازگشت خواهد بود.   (2) بر مبناء زمان كناره‌گيري، هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت قابل عودت خواهد بود. چنانچه عضوي در اولين سال عضويت كناره‌گيري كند، تمامي هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت قابل برگشت خواهد بود. با آغاز سال دوم عضويت، هر سال يك و پانزده صدم درصد (15/1%) از هفتاد درصد (70%) باقيمانده حق عضويت كم مي‌شود.   ماده13ـ فسخ عضويت   با تصويب هيأت مديره، دبيرخانه مجمع حق فسخ عضويت هر عضويتي براساس مداركي مبني بر دخالت عضوي در فعاليت قانون‌شكنانه، قصور يا ديگر اعمالي نسبت به مجمع، مأموريت يا شركاء آن مضر تلقي مي‌شود را براي خود محفوظ مي‌داند. دبيرخانه حق فسخ عضويت به خاطر قصور عضوي در برقراري ارتباط با مجمع براي مدت بيش از دو سال را نيز براي خود محفوظ مي‌داند با اين حال چنين عضوي محق دريافت يادداشت قبلي مي‌باشد. حق عضويت غيرقابل بازگشت خواهد بود. فصل4ـ ساختار سازماني، انتصاب و عزل مأموران   ماده14ـ ساختار سازماني   اركان اصلي مجمع به شرح زير خواهد بود:   1ـ نشست عمومي اعضاء   2ـ هيأت مديره   3ـ دبيرخانه   4ـ مؤسسه تحقيقات و آموزش   5 ـ شوراي مشاوران   ماده15ـ نشست عمومي اعضاء   1ـ نشست عمومي اعضاء (نشست عمومي) بالاترين مقام مجمع است. نشست عمومي سالي يكبار برگزار خواهد شد. دبيرخانه مجمع مسؤول تهيه و ترتيبات نشست عمومي خواهد بود. كليه اعضاء در رابطه با دستور كار نشست عمومي از قبل مطلع خواهند شد.   2ـ عدم توانايي در ارسال يادداشت نشست عمومي يا عدم دريافت چنين يادداشتي به دليل حادثه غيرقابل پيشگيري توسط يك يا چند عضو و يا غيبت يك يا چند عضو در نشست عمومي بر روند نشست مزبور تأثير مطلوب نخواهد گذاشت، به شرط آن كه اعضائي كه در جلسه حضور دارند حدنصاب را تشكيل دهند.   3ـ نشست عمومي در موارد زير صلاحيت خواهد داشت:   (1) بررسي و تصويب منشور و اصلاحات منشور   (2) انتخاب اعضاء هيأت مديره   (3) تصويب گزارش و بودجه سالانه كه توسط دبيرخانه ارائه و به وسيله هيأت مديره بررسي شده است.   (4) انجام امور طبق دستور كار نشست   (5) بررسي تصميمات كتبي ارائه و امضاء شده توسط حداقل يك چهارم اعضاء كامل تصميمات حداقل دو هفته قبل از تاريخي كه قرار است نشست عمومي برگزار شود ارائه خواهد شد.   4ـ قطعنامه نشست عمومي مستلزم تصويب اكثريت ساده اعضاء كامل حاضر در نشست عمومي است.   5 ـ رئيس هيأت‌مديره، رئيس نشست عمومي خواهد بود. در صورت غيبت رئيس، معاون رئيس يا هر عضو ديگر هيأت‌مديره تعيين شده توسط رئيس مي‌تواند به عنوان رئيس نشست عمومي خدمـت كند. تعدادي نائب رئيس از بين اعضاء كامل نيز وجود خواهند داشت.   ماده16ـ حد نصاب نشست عمومي و رأي‌گيري   1ـ حد نصاب لازم براي تشكيل نشست عمومي يك سوم كل اعضاء كامل مي‌باشد.   2ـ هر عضو كامل داراي يك رأي در نشست عمومي يا نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء مجمع مي‌باشد. رأي‌گيري از طريق بلند شدن است يا بنا به درخواست حداقل سه عضو كامل يا يك عضو هيأت‌مديره از طريق برگه رأي به صورت مخفي صورت خواهد گرفت. براساس قواعد تعيين شده به وسيله نشست عمومي، رأي دادن وكالتي نيز امكان‌پذير خواهد بود.   ماده17ـ نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء طبق درخواست حداقل يك چهارم اعضاء كامل، هيأت‌مديره نشست عمومي فوق‌العاده اعضاء را جهت بحث درباره هر موضوع ضروري كه نمي‌توان آن را تا نشست بعدي نشست عمومي به تعويق انداخت تشكيل خواهد داد.   ماده18ـ هيأت مديره   1ـ هيأت‌مديره ركن اجرائي عالي نشست عمومي خواهد بود و در برابر نشست عمومي مسؤول خواهد بود.   2ـ اعضاء هيأت‌مديره با اكثريت ساده اعضاء كامل در نشست عمومي انتخاب خواهند شد.   3ـ نشست هيأت‌مديره حداقل سالي يك‌بار همزمان با نشست عمومي در مقر مجمع برگزار خواهد شد.   4ـ براساس درخواست حداقل سه عضو هيأت‌مديره و تصويب اكثريت اعضاء هيأت‌مديره، رياست هيأت‌ مي‌تواند درخواست تشكيل نشست ويژه هيأت‌مديره را بدهد.   ماده19ـ تركيب هيأت‌مديره   1ـ هيأت‌مديره از يازده عضو تشكيل خواهد شد. و دوره تصدي اولين هيأت‌مديره پنج سال و دوره تصـدي هيأت‌مديره‌هـاي بعدي سه سال خـواهد بود. هفت مدير از بين اعضاء الماس، پلاتين و اعضاء اوليه انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است.   2ـ دو مدير از بين اعضاء افتخاري انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است.   3ـ دبيركل و نماينده‌اي از بو.آ.او اكواپوليس، اعضاء هيأت‌مديره به اعتبار سمت خود خواهند بود.   4ـ حداكثر چهار نفر از اعضاء هيأت‌مديره مي‌توانند از يك كشور يا نظام اقتصادي باشند.   5 ـ با تصويب نشست عمومي تعداد اعضاء هيأت‌مديره را مي‌توان تغيير داد.   ماده20ـ رئيس و نائب رئيس هيأت‌مديره   1ـ هيأت‌مديره، يك رئيس و يك نائب رئيس خواهد داشت.   2ـ رئيس و نائب رئيس توسط حداقل دوسوم اعضاء هيأت‌مديره در نشست هيأت‌مديره برگزيده خواهند شد. انتخاب رئيس براساس اصل توزيع متوازن ميان مناطق جغرافيايي خواهد بود.   3ـ نائب رئيس نماينده شهر ميزبان يعني بو.آ.او خواهد بود.   4ـ رئيس و نائب رئيس اولين هيأت‌مديره براي يك دوره پنجساله خدمت خواهند نمود و انتخاب مجدد آنها بلا ايراد است. دوره تصدي رئيس و نائب رئيس آتي سه ساله خواهد بود.   5 ـ چنانچه رئيس نتواند وظايف خود را به عنوان رئيس انجام دهد، معاون رئيس به عنوان كفيل رياست تا زمان جلسه بعدي هيأت‌مديره كه در آن رئيس جديد براي مدت باقي‌مانده انتخاب مي‌شود، انجام وظيفه خواهد نمود.   ماده21ـ مسؤوليت هيأت‌مديره مسؤوليتهاي هيأت‌مديره به شرح زير خواهد بود:   1ـ بررسي گزارشهاي ساليانه مجمع و بودجه ارائه شده توسط دبيرخانه جهت تقديم به نشست عمومي   2ـ انتصاب دبيركل و معاون دبيركل مجمع   3ـ بررسي اصلاحات منشور مجمع   4ـ تصويب و اتخاذ قواعد و مقررات اساسي مجمع   5 ـ تصميم براي تشكيل نشست عمومي، بررسي و تصويب دستور كار پيشنهادي نشست عمومي   6 ـ اجراي هرگونه خط مشي، فعاليت و يا وظيفه ارائه شده توسط نشست عمومي   ماده22ـ تصويب قطعنامه‌ها توسط هيأت‌مديره   هر قطعنامه هيأت‌مديره مستلزم تصويب اكثريت ساده اعضاء حاضر در نشست هيأت‌مديره است و براين اساس نافذ خواهدشد، مگر اين‌كه در منشور آن و قواعد و مقررات مربوط به گونه ديگري تصريح شده باشد.   ماده23ـ مسؤوليتهاي رئيس هيأت‌مديره   مسؤوليتهاي رئيس به شرح زير خواهد بود:   1ـ نظارت بر فعاليتهاي مجمع    2ـ رياست نشستهاي هيأت‌مديره و نشست عمومي   3ـ نظارت بر گسترش و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي كوتاه و بلند مدت در راستاي اهداف و ارتقاء منافع مجمع   4ـ امضاء هر نوع مكاتبه، پيام و نامه ماهيتاً غير الزام‌آور، غير اجرائي و غير قراردادي مجاز دانسته شده توسط هيأت‌مديره از طرف مجمع   5 ـ ارائه گزارش به نشست عمومي در خصوص فعاليتهاي هيأت‌مديره   6 ـ اجراي ساير وظايف واگذار شده توسط هيأت‌مديره   ماده24ـ مسؤوليت نائب رئيس هيأت‌مديره   1ـ كمك به رئيس در راستاي انجام وظايف او   2ـ انجام مسؤوليت رئيس در زماني كه رئيس نتواند وظايف رسمي خود را انجام دهد.   3ـ انجام ساير وظايف واگذار شده توسط هيأت‌مديره   ماده25ـ دبيرخانه   دبيرخانه، ركن اجرائي دائم مجمع مي‌باشد و مسؤوليتهاي آن به شرح زير است:   1ـ تدارك و سازماندهي كليه نشستهاي مجمع   2ـ اجراي كليه قطعنامه‌هاي نشست عمومي و هيأت‌مديره   3ـ تهيه گزارشهاي ساليانه مجمع و بودجه ساليانه جهت ارائه به هيأت‌مديره براي بررسي   4ـ جمع‌آوري و مديريت وجوه مجمع   5 ـ تهيه پيش‌نويس يا بررسي مجدد قواعد و مقررات مجمع جهت ارائه به هيأت‌مديره براي تصويب   6 ـ بررسي درخواستهاي عضويت و كناره‌گيري و ديگر فعاليتها و خدمات روزانه مربوط به عضويت   7ـ كمك به مؤسسه تحقيقات و آموزش براي انجام وظايف تصريح شده آن در ماده (29)   8 ـ اجراي ديگر مسؤوليتهاي مشخص شده توسط هيأت‌مديره و   9ـ كمك به رئيس براي انجام وظايفش   ماده26ـ دبيركل   دبيركل مأمور اجرائي ارشد مجمع و رئيس دبيرخانه مي‌باشد. دوره تصدي دبيركل به مدت پنج‌ سال مي‌باشد كه توسط هيأت‌مديره قابل تمديد خواهد بود.   دبيركل در موارد زير مسؤول خواهد بود:   1ـ مديريت فعاليت روزانه مجمع و نمايندگي مجمع   2ـ رياست تمامي نشستهاي مجمع به جز نشستهاي عمومي و هيأت‌مديره   3ـ اجراي قواعد و مقررات مصوب هيأت‌مديره   4ـ استخدام، ارتقاء و بركناري كاركنان دبيرخانه   5 ـ ارائه پيشنهاد به هيأت‌مديره در خصوص تجديد ساختار واحدهاي عملياتي دبيرخانه و دفاتر نمايندگي مجمع   6 ـ اجراي هرگونه فعاليت ديگري كه توسط هيأت‌مديره محول شده است.   ماده27ـ معاون دبيركل   طبق تصميم هيأت‌مديره، تعدادي معاون دبيركل وجود خواهد داشت. معاونين بايد توسط دبيركل معرفي و توسط هيأت‌مديره منصوب يا عزل شوند. چنانچه توسط ديگر اعضاء هيأت‌مديره معرفي شوند، قبل از ارائه به هيأت‌مديره براي تصويب، تأييديه دبيركل بايد اخذ شود. دوره تصدي معاونان، پنج سال خواهد بود و امكان تمديد آن توسط هيأت‌مديره وجود دارد. مسؤوليتهاي معاون دبيركل شامل موارد زير مي‌باشد:   1ـ كمك به دبيركل در اداره امور روزانه   2ـ انجام وظايف دبيركل در زماني كه دبيركل نتواند وظايف رسمي خود را انجام دهد.   3ـ انجام وظايف ديگري كه توسط دبيركل محول شده است.   ماده28ـ پايان تصدي دبيركل و معاون دبيركل   دوره تصدي دبيركل و معاونين دبيركل در موارد زير پايان مي‌يابد:   1ـ استعفاء از طريق ارسال يادداشت كتبي مربوط به استعفاء سه ماه قبل به رئيس هيأت‌مديره   2ـ تصميم تصويب شده توسط رأي دو سوم اعضاء در نشست هيأت‌مديره در اين شرايط، دبيركل و معاون دبيركل محق هستند تا درخواست استماع را بدهند.   3ـ عدم توانايي در اجراي وظايف اداري   4ـ محكوميت توسط دادگاه صلاحيتدار به خاطر جرم كيفري   ماده29ـ مؤسسه تحقيقات و آموزش   مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي، پشتيبان علمي مهم مجمع است. وظايف آن شامل موارد زير است:   1ـ مشخص نمودن موضوع و موضوعات فرعي فراهمايي‌هاي ساليانه   2ـ تدوين و ارائه پيش‌بيني‌هاي اقتصادي در خصوص موضوعات سازگار با اهداف و سياستهاي مجمع   3ـ تهيه منابع علمي براي فراهمايي‌ها، همايشها و كارگاهها   4ـ تهيه برنامه‌هاي توسعه منابع انساني براي اعضاء و ساير شركاء مجمع   5 ـ تشكيل شبكه مجازي و اتاق تهاتر جهت ساير مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي در آسيا و ديگر مكانها   رئيس مؤسسه توسط دبيركل معرفي و توسط هيأت‌مديره تأييد خواهد شد.   ماده30ـ شوراي مشاوران   1ـ شوراي مشاوران متشكل از بيست و شش نماينده ارشد از بيست و شش كشور عضو اوليه مجمع خواهد بود.   2ـ شوراي مشاوران برحسب ضرورت تشكيل جلسه خواهد داد تا در رابطه با مسائل مهم و اموري كه بر مجمع تأثير مي‌گذارد مشاوره ارائه دهد.   3ـ مشاوران به غير از هزينه‌هايي كه در ارتباط با وظايف خود نسبت به مجمع متحمل شده‌اند و مجـمع آنها را تأييد نموده است، هزينه جبراني ديگري را دريافت نخواهند نمود.   فصل 5 ـ وجوه مجمع: مديريت و استفاده از داراييها   ماده31ـ منابع وجوه   1ـ حق عضويت   2ـ حق مشاركت   3ـ مبالغ اهدائي   4ـ كمكهاي بلاعوض دولتي   5 ـ درآمد حاصله از ارائه خدمات و امور در حيطه كاري مجمع   6 ـ هزينه مالي ناشي از منابع مالي مجمع و   7ـ ديگر درآمدها   ماده32ـ استفاده از وجوه   تمامي وجوه مجمع براساس مأموريت مجمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در راستاي حيطه كاري مندرج در منشور و مقررات مربوط خواهد بود.   ماده33ـ مديريت مالي   1ـ مجمع بايد از اصول حسابداري پذيرفته شده بين‌المللي و قواعد حسابداري كشور ميزبان تبعيت نمايد و تضمين كند كه دفاتر مالي و سوابق، قانوني، دقيق و كامل باشند.   2ـ هرساله حسابهاي مجمع توسط شركت حسابرسي به رسميت شناخته شده بين‌المللي بررسي خواهد شد.   3ـ بيمه، رفاه و ساير مزاياي استخدامي كاركنان مجمع طبق مقررات حاكم كشور ميزبان خواهد بود.   فصل6 ـ اصلاحات منشور   ماده34ـ روش اصلاح منشور   1ـ هرگونه اصلاح منشور توسط دبيرخانه جهت بررسي به هيأت‌مديره ارائه خواهد شد و توسط نشست عمومي به تصويب خواهد رسيد.   2ـ اصلاحات منشور به محض تصويب نشست عمومي، نافذ خواهند شد.   فصل7ـ انحلال   ماده35ـ روش انحلال   مجمع به روشهاي زير منحل خواهد شد:   1ـ قطعنامه انحلال مجمع بايد توسط هيأت‌مديره تصويب و به نشست عمومي ارائه شود.   2ـ قطعنامه انحلال مجمع، طبق قطعنامه مصوب هيأت‌مديره بايد به تصويب نشست عمومي برسد و    3ـ اداره ثبت كشور ميزبان بايد از قطعنامه نشست عمومي مطلع شود. قبل از انحلال مجمع، به منظور تسويه تمامي داراييها و مسؤوليتهاي مجمع، طبق عرف بين‌الملل و قوانين و مقررات حاكم كشور ميزبان، كارگروه انحلال تشكيل خواهد شد. چنانچه وجوهي باقي مانده باشد پس از پرداخت تمامي ديون و عودت حق عضويتها، تحت نظارت اداره ثبت، تقسيم خواهد شد و يا در رابطه با فعاليتهاي مربوط چشم‌انداز مجمع هزينه خواهد شد.   فصل8 ـ مقررات تكميلي   ماده 36ـ قواعد و مقررات تكميلي   موضوعاتي كه در اين فصل مشخص نشده است، در قواعد و مقررات مربوط گنجانده مي‌شود. قواعد و مقررات پس از تصويب هيأت‌مديره، لازم‌الاجراء خواهند شد.   ماده37ـ زبان   زبانهاي كاري رسمي مجمع، انگليسي و چيني خواهد بود.   ماده38ـ تفسير   اختيار تفسير مفاد اين منشور، برعهده هيأت‌مديره خواهد بود.   ماده39ـ تاريخ اجراء   اين منشور از تاريخي كه توسط نشست عمومي مجمع تصويب مي‌شود، نافذ خواهد شد. اين منشور در تاريخ اول نوامبر 2003 ميلادي (10/8/1382 هجري شمسي) در بو.آ.او استان هاينان جمهوري دمكراتيك خلق چين تصويب شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن منشور در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

   رئس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني      (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 20/12/90)

 

 

 

 
1390/12/24 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما