شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت (22/12/86) 

مصوبه شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 190937 مورخ 24/11/86 را به شرح زير به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام نموده است:

شورايعالي مديريت برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 22/10/86، بنا به درخواست‌هاي شماره 49715/1 مورخ 21/12/1385 و شماره 35961/1 مورخ 22/10/1386 آن وزارتخانه، خريد تجهيزات توسعه شبکه انتقال زيرساخت با استفاده از تکنولوژي‌هاي روز نظير DWDM تا 32 کانال، NG-SDH با ظرفيت ده گيگا بابت و نيز نرم‌افزارهاي مديريت شبکه توسط شرکت ارتباطات زيرساخت به ارزش يکصد ميليون يورو را به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون "حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات" مورد بررسي قرار داد و پس از بحث و بررسي و تبادل‌نظر با مستثني شدن خريد مذکور از شمول مفاد تبصره (1) ماده (3) قانون موصوف، موافقت کرد.


 
1386/12/22 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما