شورايعالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي كشور
مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلا‌ل‌آباد توسط شرکت تيهه و توليد مواد معدني ايران، با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (27/12/86) 

مصوبه شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در خصوص موافقت با تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلا‌ل‌آباد توسط شرکت تيهه و توليد مواد معدني ايران، با استفاده از تسهيلات مالي خارجي

مصوبه شماره 190958 مورخ 24/11/86 به شرح زير به وزارت صنايع و معادن اعلام شده است:

شوراي‌عالي مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در جلسه مورخ 22/10/1386، بنا به درخواست شماره 132436-60 مورخ 4/9/1385 وزارت صنايع و معادن، مبني بر استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي تجهيز و احداث کارخانه توليد سنگ آهن کنسانتره جلال آباد کرمان توسط شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران موافقت کرد و مقرر شد وزارت صنايع و معادن نسبت به بررسي مناقصه برگزار شده در خصوص قيمت، صلاحيت‌هاي پيمانکار و غيره اقدام کند و در کميسيون ذي‌ربط مطرح و در صورت تأييد کميسيون مذکور، اجرايي شود.


 
1386/12/27 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما