سازمان تأمين اجتمايي
بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389 (24/01/89) 

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389

حوزه فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي فهرست دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه سال 1389 براي شهرهاي کمتر از 500 هزار نفر جمعيت و شهرهاي بيشتر از 500 هزار نفر جمعيت اعلام کرد.

 

 
1389/1/25 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما