سازمان تأمين اجتمايي
مراحل 9گانه معافيت بيمه‌اي کارفرمايان براي استخدام نيروهاي جديد (22/06/90) 

 مراحل 9گانه معافيت بيمه‌اي کارفرمايان براي استخدام نيروهاي جديد
 

 

مراحل اجرايي 9 گانه ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي به منظور معافيت بيمه‌‌اي کارفرمايان براي توسعه اشتغال تعيين شد. مراحل اجرايي اعمال بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي به منظور استفاده کارفرمايان از معافيت بيمه‌اي در راستاي ايجاد و توسعه اشتغال تدوين شد. کارفرمايان براي برخورداري از اين موضوع بايد مراحل 9 گانه را طي کنند که به شرح زير است: 1- مراجعه کارفرمايان متقاضي استفاده از مزايايي (و) ماده 80 به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعي و ارائه مدارک لازم و تکميل فرم ثبت نام (فرم شماره1).2- بررسي فرم‌هاي ثبت نام و مدارک متقاضيان به منظور احراز شرايط لازم توسط نمايندگان تام‌الاختيار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ادارات تامين اجتماعي. 3- ارسال درخواست کارفرمايان واجد شرايط به مراکزکاريابي و يا انجمن‌هاي صنفي کاريابي(در صورت وجود) جهت معرفي نيروي کار مورد نياز کارفرما (فرم شماره2). 4- معرفي نيروي کار ثبت نام شده نزد مراکز کاريابي به کارفرمايان تا چند برابر تعداد مورد نياز. 5- جذب نيروي کار مورد نياز توسط توسط کارفرمايان و اعلام مراتب به مراکز کاريابي. 6- ارسال فهرست کارفرمايان و نيروهاي جذب شده از طريق مراکز کاريابي به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي (فرم شماره2). 7- ارسال فهرست نهايي کارفرمايان به همراه نيروهاي جذب شده توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ادارات تامين اجتماعي جهت بررسي و اعمال تخفيفات (بيمه‌اي فرم شماره4). 8- ارسال فهرست اسامي کارفرمايان و جويندگان کار جذب شده از سوي ادارات تامين اجتماعي به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي (فرم شماره 5). 9- اعلام آمار نهايي کارفرمايان برخوردار از تخفيفات بيمه‌اي به همراه آمارنهايي جويندگان کار بکار گمارده شده از سوي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان‌ها به دفتر هدايت نيروي کار وکاريابي‌ها به گزارش فارس پيش از اين دستورالعمل اجرايي اين موضوع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است.

 
1390/6/22 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما