سازمان توسعه تجارت ايران
قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها (30/01/91) 

 قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها
 

 

        سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت‌گذاري

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاري (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/12

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 230 کيلو ولت از مقطع 1400 ميلي متر و به بالا

1

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/11

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 230 کيلو ولت با مقطع کمتر از 1400 ميلي متر

2

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/10

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 132 کيلو ولت با مقطع کمتر از مقطع 800 ميليمتر و به بالا

3

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/9

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 132 کيلو ولت با مقطع کمتر از 800 ميلي متر

4

 

 

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما