سازمان توسعه تجارت ايران
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص عدم اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي جهت ترخيص کود شيميايي (30/07/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص عدم اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي جهت ترخيص کود شيميايي
 

 

  دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 4054/210/90 مورخ 27/7/90 را به شرح زير به دفتر واردات گمرک ايران اعلام نموده است:

بازگشت به نامه شماره 143772/142021/113/889/73 مورخ 18/7/1390 در خصوص اخذ مجوز براي ترخيص کودشيميايي به پيوست تصويرنامه شماره 3322-3266/6/90 مورخ 26/7/90 معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي موضوع عدم نياز به اخذ مجوز براي ترخيص کودشيميايي از وزارت جهاد کشاورزي جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه ارسال مي‌گردد.

    توجه: متن نامه شماره 3322-3266/6/90 مورخ 26/7/90 وزارت جهاد کشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

در ارتباط با نامه شماره 122275/115058/113/889/73/194 مورخ 19/6/90 دفتر واردات گمرک در خصوص اخذ مجوز واردات کود از وزارت جهاد کشاورزي به استناد تبصره 1 بند ب ماده 145 قانون برنامه و آئين نامه اجرايي ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهاي شيميايي، آلي، زيستي و سموم دفع آفات نباتي موضوع مصوبه شماره 282501/ت43277ک مورخ 9/12/89 به استحضار مي رساند بلافاصله پس از ابلاغ آئين نامه مذکور، هيئت نظارت، دبيرخانه و کارگروه هاي تخصصي تشکيل و فعاليت خود را آغاز نمودند. با توجه به گستردگي وظايف و ابعاد مختلف آئين‌نامه مذکور که شامل 71 ماده مي باشد ضمن اولويت بندي موضوعات مهم مطروحه موضوع ثبت سفارش، واردات، صادرات و ترخيص کودهاي کشاورزي در دستور کار قرار گرفته که در مرحله نهايي تصويب در هيئت نظارت کود و ابلاغ به کليه دستگاه هاي ذيربط منجمله گمرک جمهوري اسلامي مي باشد. عليهذا با عنايت به موارد فوق و جهت جلوگيري از هر گونه خلل در روند توليد محصولات کشاورزي، نامه شماره 52731/020 مورخ 28/12/89 وزير جهاد کشاورزي نيازي به اخذ مجوز از اين وزارت نبوده و دستگاه هاي ذيربط نسبت به ثبت سفارش واردات و ترخيص کودهاي کشاورزي در حوزه مرتبط کمافي السابق اقدام لازم را مبذول نمايند.

 
1390/7/30 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما