سازمان توسعه تجارت ايران
قيمت پايه صادراتي روي، قلع، نيکل، سرب، مس، آلومينيوم و آليومينيوم آلياژي (21/01/91) 

 قيمت پايه صادراتي روي، قلع، نيکل، سرب، مس، آلومينيوم و آليومينيوم آلياژي


 

   سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت‌گذاري

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاري (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

86/2033

تن

LME  روي

1

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

09/22989

تن

LME  قلع

2

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

59/18701

تن

LME  نيکل

3

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

57/2060

تن

LME  سرب

4

ال . ام . اي فلزات

افزايش قيمت

24/411/91

19/1/91

05/8456

تن

LME  مس

5

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

3/2182

تن

LME  آلومينيوم

6

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

27/2075

تن

LME آلومينيوم آلياژي

7

 
 
1391/1/21 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما