سازمان توسعه تجارت ايران
قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها (14/12/90) 

قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها
 

 

  سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت گذاری

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاری (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

5/2057

تن

LME  روی

1

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

71/74320

تن

LME  قلع

2

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

1/20458

تن

LME  نيکل

3

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

45/2125

تن

LME  سرب

4

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

36/8421

تن

LME  مس

5

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

21/2203

تن

LME  آلومينيوم

6

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

55/2118

تن

LME  آلومينيوم آلياژی

7

ال. ام. اي فلزات

کاهش قيمت

2442/411/90

13/12/90

65

پوند

سلنيوم

8

مواد معدني

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

438/14

پوند

اکسيد موليبدن (ضريب تبديل پوند به کيلوگرم 20462/2 می‌باشد) (ميانگين قيمت×درصد اکسيد موليبدن براساس گزارش شرکت بازرسی معتبر تقسيم بر 100×ضريب تبديل پوند به kg)

9

مواد معدني

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

563/16

پوند

فروموليبدن (ضريب تبديل پوند به کيلوگرم 20462/2 می باشد) (ميانگين قيمت×درصد فروموليبدن براساس گزارش شرکت بازرسی معتبر تقسيم بر 100)*(منظور از ميانگين قيمت بالاترين قيمت اعلام شده+پايين ترين قيمت اعلام شده تقسيم بر 2)

10

 

 

 

 
1390/12/14 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما