سازمان توسعه تجارت ايران
ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي ممنوع شد (29/03/90) 

 ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي ممنوع شد
 

 

رئيس كل سازمان توسعه تجارت خبر از ممنوعيت ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي داد. حميد صافدل در واكنش به اين سوال كه درخواست ممنوعيت ثبت سفارش 190 قلم كالا از سوي وزارت جهاد به دست شما رسيده است يا خير؟ گفت: همه اين موارد به ممنوعيت ثبت سفارش مربوط نمي شود بلكه به گروههاي مختلف مثل تغيير تعرفه فصلي، تغيير تعرفه دائمي، اخذ مجوز از وزارت جهاد و ممنوعيت ثبت سفارش تقسيم شده است. وي افزود: بخشهايي از اين تصميم كه مربوط به ثبت سفارش بوده است فورا عمل شده است و بخشهايي هم كه مربوط به گمرك يا قرنطينه بوده است به سازمانهاي مربوط اعلام شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال كه چند مورد مربوط به منوعيت ثبت سفارش است، گفت: ممنوعيت ثبت سفارش به 60 قلم كالاي كشاورزي مربوط مي شود كه بيشتر در حيطه ميوه هاي نظير هلو، زردآلو، شليل، انگور و ... است. وي افزود: حدود 20 قلم از كالاها مربوط به نامه قبلي وزرات جهاد در سال گذشته است و حدود 10 مورد هم به شرايط قرنطينه مربوط مي شود كه درباره گوشت قرمز و گوشت مرغ است كه براي اخذ مجوز بايد به وزارت جهاد مراجعه  كنند. معاون وزير بازرگاني گفت: وزرات جهاد يا هر وزراتخانه ديگري اگر شرايط قرنطينه يا شرايط فني داشته باشند در صورت اعلام به سازمان توسعه تجارت آمادگي اجراي آن از سوي اين سازمان وجود دارد.

 
1390/3/29 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما