سازمان توسعه تجارت ايران
خودداري از اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا قبل از انجام ثبت سفارش (30/11/90) 

 خودداري از اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا قبل از انجام ثبت سفارش

 

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: کليه تجار و بازرگانان قبل از انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ وجه اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا ننمايند. رضايي ثمرين در خصوص ثبت سفارش، خريد وحمل كالا اظهار داشت: برخي از تجار و بازرگانان بنابر رويه كاري خود، در ابتدا اقدام به سفارش وحمل كالا نموده و در اثناي اين كار در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به ثبت سفارش كالاي خريداري شده اقدام مي نمايند كه اين مهم موجب مي گردد تا كالاهايي وارد گمركات كشور شود كه از لحاظ قانوني امكان ثبت سفارش آن مقدور نبوده و تجار و بازرگانان رابا مشكل ترخيص كالا رو به رو مي نمايد. وي خاطر نشان كرد: لازم است اين افراد قبل از هرگونه سفارش و حمل كالا، ابتدا درجهت ثبت سفارش آن اقدام نموده و در مهلت اعتبار ثبت سفارش كه شش ماه مي باشد نسبت به خريد وحمل كالا اقدام نمايند. اين مقام مسئول در ادامه از فعالان اقتصادي، تجار، بازرگانان و كارشناسان مربوطه كه در خصوص روند توسعه تجارت خارجي نظر، پيشنهاد و انتقادي دارند درخواست نمود مطالب مطروحه خود را به پست الكترونيكي به آدرس tehransamt@ttim.ir ارسال نموده تا مورد بررسي قرار گيرد.

 
1390/11/30 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما