قوه قضائيه
اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 در ماده 12 اساسنامه (01/09/90) 

 اصلاح ماده دوازدهم اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 در ماده 12 اساسنامه
 

 

شماره: 100/38396/9000                                                                                             25/8/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

 به پيوست يك نسخه اصلاح ماده 12 اساسنامه بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مصوب 2 آبان 1386 كه در تاريخ 23/8/1390 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.                                                   (رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي)

ماده12ـ هيئت مديره بنياد از هفت عضو تشكيل مي‌گردد كه با حكم رئيس مجمع منصوب خواهندشد رياست هيئت مديره از بين اعضاء توسط رئيس مجمع منصوب مي‌گردد.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                             (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 30/8/90)

 
1390/9/1 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما