قوه قضائيه
بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي 15 روز به تعدادي از زندانيان محکوم (14/12/90) 

 بخشنامه قوقه قضائيه در خصوص اعطاي مرخصي 15 روز به تعدادي از زندانيان محکوم
 

 

شماره:100/56112/9000       8/12/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت استحضار به پيوست ارسال مي‌گردد.

   (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

به مناسبت فرا رسيدن سال نو هجري شمسي و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانيان در كنار خانواده و به منظور نيل به اهداف عالي در بازسازي اجتماعي و اخلاقي زندانيان و نيز برقراري روابط عاطفي بين زندانيان و اعضاي خانواده آنها به ويژه در ايام نوروز مقتضي است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ تأمين مناسب 15 روز مرخصي داده شود. الف) زندانيان محكوم به حبس: 1ـ محكومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل 5 سال حبس. 2ـ محكومين به حبس بيش از 10 سال به شرط تحمل حداقل دو سال حبس. 3ـ محكومين به حبس از 5 تا 10 سال به شرط تحمل حداقل يك سال حبس. 4ـ محكومين به حبس از يك سال تا 5 سال به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. 5 ـ محكومين به حبس كمتر از يك سال به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس. تبصره ـ محكومين به حـبس كه باقيمانده حبس آنها كمتر از يك ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء مي‌شود. ب) زنـدانياني كه صرفاً به دلـيل عجز از پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي‌برند: 1ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن بيش از سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل سه ماه حبس. 2ـ محكومين به جزاي نقدي كه مقدار باقيمانده آن ده تا سي ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل يك ماه حبس. تـبصره ـ محكومـين بـه جـزاي نقـدي كـه مقـدار باقيمـانده آن كـمتر از ده ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس، مرخصي منتهي به آزادي اعطاء شود. ج) محكومين جرائم غيرعمدي و محكومين مالي زندانياني كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرائم غيرعمد بازداشت هستند و همچنين دارندگان محكوميت‌هاي مالي، صرفنظر از مدت اقامت در زندان از مرخصي موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهند بود. د) مرتكبين جرائم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود. محكومين جرائم سرقت (اعم از مسلحانه، عادي و يا كيف‌قاپي)، جاسوسي، اقدام علـيه امنيت كشور، آدم‌ربائي، جرايم باندي و سازمـان‌يافته، تجـاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشاء، اسيدپاشي، اخلال در نظام اقتصادي، ورود، توليد، توزيع و فروش مشروبات الكلي، محكومين به قصاص و اعدام و حدود شرعي، محكومين داراي سه سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، محكوميني كه به شرارتمشهورند، قاچاق مسلحانه و يا عمده موادمخدر و روانگردانها و ساير محكوميـني كه اخلاق و رفـتار آنها در زندان به گونه‌اي بوده كه بـنا به نظر دادسـتان يا قاضي ناظر زندان يا رئيس زندان يا شوراي طبقه‌بندي شايستگي برخورداري از مرخصي‌ها را ندارند. تبصره يك: سارقين عادي فاقد سابقه كه حداكثر محكوميت آنها يك سال حبس باشد پس از تعطيلات نوروزي از اين مرخصي بهره‌مند مي‌گردند. تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها عبارت است از: 1ـ خريد، فروش و توزيع بيش از 20 كيلوگرم ترياك و ملحقات آن. 2ـ حمل و نگهداري بيش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحقات. 3ـ خريد و فروش و توزيع بيش از 100 گرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها. 4ـ حمل و نگهداري بيش از يك كيلوگرم هروئين و روانگردانها و ملحقات آنها. دادستانهاي سراسر كشور ملزم به اجراي اين بخشنامه بوده و بر حسن اجراي آن نظارت خواهند نمود.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 11/12/90)

 
1390/12/14 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما