قوه قضائيه
تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 (12/09/90) 

 تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388
 

 

شماره500/2698/9000                                                                                                 6/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست نامه شماره 100/41260/9000 مورخ 6/9/1390 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه مبني بر موافقت رياست محترم قوه قضائيه با پيشنهاد اين معاونت در خصوص تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري از تاريخ انقضاء (پايان دي‌ماه 1390) به مدت يك سال، حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقي جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

   (مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه و مديركل حوزه معاونت ـ كريمي‌معتمد)

شماره 100/41260/9000                                                                                               6/9/1390

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

پيرو نامه شماره 100/49174/9000ـ 28/11/1389 و بازگشت به نامه شماره 500/2685/9000ـ 5/9/1390 رياست محترم قوه قضائيه با تمديد توقف اجراي آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 27/3/1388 از تاريخ انقضاء به مدت يك سال موافقت فرمودند. لذا بدين وسيله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد.

 رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 9/9/90)

 
1390/9/12 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما