قوه قضائيه
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تعيين يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد (25/11/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تعيين يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد

 

شماره: 100/53118/9000                                                                                            19/11/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

تصوير بخشنامه شماره 100/53118/9000-19/11/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.                                 (مدير کل دبيرخانه قوه قضائيه – محسن محدث)

به موجب بند ٢ ماده ١ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 3/12/1388 مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد. بدينوسيله به رؤساي كل دادگستري استان ها تفويض اختيار مي شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيأت در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايند.

رئيس قوه قضائيه - صادق لاريجاني                        (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 25/11/90)

 
1390/11/25 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما