قوه قضائيه
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (28/04/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران
 

 

  رئيس قوه قضائيه بخشنامه شماره 100/14834/900 مورخ 15/4/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت، مصوب 4/2/1390، ناظر به اصلاح ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مقرر شده يک نفر از قضات دادگستري به عنوان عضو هيات حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات ناشي از معاملات موضوع آيين‌نامه فوق انتخاب گردد. بدينوسيله به روساي کل دادگستري استانها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يک از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات مزبور اقدام نمايند.

 
1390/4/28 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما