قوه قضائيه
بخشنامه قوه قضاييه در خصوص موافقت رياست قوه قضاييه با پيشنهاد راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه ضائيه (1394ـ1390) (26/09/90) 

 بخشنامه قوه قضاييه در خصوص موافقت رياست قوه قضاييه با پيشنهاد راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه ضائيه (1394ـ1390)

 

شماره:500/2789/۹۰۰                                                                                              19/9/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

به پيوست نامه شماره 100/35381/9000 مورخ 10/8/1390 رئيس محترم حوزه رياست قوه قضائيه مبني بر موافقت رياست محترم قوه قضائيه با پيشنهاد اين معاونت در خصـوص راهبردها و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضائيه (1394ـ1390) حسب‌الامر مقام محترم معاونت حقوقي جهت استحضار و درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد. مستدعي است از نتيجه مطلع فرمائيد.

                                            (مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه و مديركل حوزه معاونت ـ كريمي‌معتمد)

شماره100/35381/9000                                                                                            10/8/1390

حجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي رازيني معاون محترم حقوقي قوه قضائيه

بازگشت به نامه شماره 500/2244/9000ـ 20/7/1390، رياست محترم قوه قضائيه با متن راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضائيه (1394ـ1390) موافقت فرمودند. لذا بدينوسيله مراتب جهت اقدام مقتضي اعلام مي‌گردد.  رئيس حوزه رياست قوه قضائيه ـ علي خلفي  (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران- 23/9/90)

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمایید.

 

 
1390/9/26 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما