قوه قضائيه
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها (20/10/90) 

بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها

 

       معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشنامه شماره 189751/9 مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 راجع به رعايت شرايط قانوني جهت مديريت شرکتهاي تجاري، به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرآيند ثبت شرکتها مقرر مي‌گردد: 1 – مراجع ثبت مکلفند راهنمايي‌هاي لازم جهت ثبت انواع شرکتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري، از جمله مدارک مورد نياز را از طريق چاپ بروشور، نصب اعلاميه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضيحات حضوري در دسترس عموم قرار دهند. 2 – متقاضيان ثبت اشخاص حقوقي بايد قبلاً مدارک لازم را تهيه و به ضميمه تقاضا به مرجع ثبت تقديم نمايند. بديهي است شروع فرآيند ثبت از زمان تقديم مدارک مورد نياز بوده و مراجع ثبت بايد با راهنمايي متقاضيان از پذيرش و ثبت مقدماتي مدارک ناقص خودداري نمايند. 3 – ارايه گواهي عدم پيشينه سوء براي مديران (مديرعامل و اعضاء هيأت مديره) و بازرسان شرکتهاي تجاري در مرحله تأسيس ضروري بوده و به هنگام تغييرات، اظهار و تأييد عدم پيشينه کيفري مديران و بازرسان در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي و عادي (ساليانه و يا فوق‌العاده) کفايت مي‌نمايد. 4 – درج عبارت (ممنوعيت‌هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111، 126، 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يک از اعضاء هيات مديره، مديرعامل و بازرسان نمي‌باشد) در کليه صورتجلسات مجامع عموي و عادي (ساليانه يا فوق‌العاده) و صورتجلسات هيات مديره و پس از قبولي سمت کفايت نموده و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد. 5 – مديران و بازرسان شرکتهاي دولتي و تعاوني، هيات نظارت شرکتهاي با مسئوليت محدود، مديران تصفيه شرکتهاي منحله، افرادي که به موجب سمت اداري و به عنوان نماينده بخش غيرخصوصي به عضويت هيات مديره و يا مديريت عامل شرکتها معرفي مي‌گردند و همچنين سهامداران خارجي مشمول قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي که به تاييد سازمان سرمايه‌گذاري رسيده‌اند از شمول بخشنامه صدرالذکر خارج مي‌باشند.

 
1390/10/20 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما