قوه قضائيه
اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388 (28/02/90) 

 اصلاحيه تبصره ماده7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب1388
 

 

شماره: 100/6436/9000                                                                                               24/2/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

تصوير اصلاحيه تبصـره ماده 7 آئين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب 1388 به شماره 100/6436/9000ـ24/2/1390 جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضي به پيوست ارسال مي‌گردد.    

  (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

در اجراي ماده 50 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و با توجه به پيشنهاد شماره 57088/02/89 مورخ 24/12/1389 وزير دادگستري، تبصره ماده7 آيين‌نامه قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب1388، به شرح زير اصلاح مي‌گردد: «تمديد ابلاغ اعضاء شوراهاي حل‌اختلاف كه قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون انتخاب شده‌اند، تا زمان رفع ضرورت، به پيشنهاد رئيس مراكز شوراهاي حل‌اختلاف و موافقت رئيس قوه قضائيه بلامانع است.» رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني  

     (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 27/2/90)

 
1390/2/28 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما