قوه قضائيه
بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشکيل شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي (25/10/90) 

 بخشنامه قوه قضائيه در خصوص تشکيل شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي

 

شماره: 100/48167/9000                                                                                           18/10/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با احترام تصوير بخشنامه شماره 100/48167/9000 مورخ 18/10/1390 رياست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.      (مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث)

به موجب تبصره1 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصـوب 23/4/1389 مجلس شوراي اسلامي، مقرر شده شعب ويژه جهت رسيدگي به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتـي در مركز تشكيل گردد. بدينوسيله به رؤساي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ مي‌شود با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي در شهرستـان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونـده‌ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني                          (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 21/10/90)

 
1390/10/25 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما