معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 90 کشور در خصوص زمان جمع آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده ماه سال 90 (14/12/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به کليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جدول شماره (7) قانون بودجه سال 90 کشور در خصوص زمان جمع آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده ماه سال 90
 

 

   معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 115285/20 مورخ 9/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد بر اساس ماده 35 قانون برنامه و بودجه « دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظما به ترتيبي که از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تعيين مي شود، اطلاعات لازم را به معاونت تسليم نمايند و کليه تسهيلات و همکاري لازم براي نظارت و ارزشيابي معاونت بر نتايج فعاليتها و طر‌ ها را از هر حيث فراهم سازند». بر اين اساس، فرآيند جمع‌آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي دوازده سال 1390 از 5/1/91 شروع و در تاريخ 5/2/91 پايان مي‌پذيرد. لذا ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون موفق به دريافت «شناسه» و «گذرواژه» نشده‌اند، نسبت به معرفي نمايندگان خود به امور نظارت بودجه سرمايه‌اي اين معاونت براي دريافت شناسه و.گذرواژه ورود به «سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي» به آدرس اينترنتي http://bz3m.mporg.ir اقدام نمايند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي که در سال 90موافقتنامه طرح‌هاي عمراني آنها با اين سامانه مبادله شده است، اقدامات لازم را براي ثبت وتاييد اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي مربوط فراهم آورند. براي آگاهي از جزييات کار و نحوه بکارگيري سيستم نظارت، «راهنماي استفاده از سيستم» از طريق صفحه اول نشاني اينترنتي اشاره شده، قابل دسترسي است. انتظار مي رود با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و ارسال اطلاعات موثق در چارچوب برنامه زماني تعيين شده، زمينه اجراي اين تکليف قانوني فراهم گردد.

 
1390/12/14 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما