معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور) (05/11/90) 

 ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم (موضوع بند113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور)

 

شماره: 12599/90/دش                                                                                              25/10/1390

مصوب جلسات سيزدهم و چهاردهم مورخ 9/7/ و 17/10/1390شوراي توسعه فرهنگ قرآني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ـ سازمان اوقاف و امور خيريه                                                                      

ماده واحده ـ در اجراي بند 5 ماده 4 منشور توسعه فرهنگ قرآني و با عنايت به ضرورت تعيين مرجع تأييد حفظ كل قرآن كريم به منظور اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، حافظان كل قرآن متقاضي تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و غيردولتي بايد مشمول يكي از بندهاي ذيل باشند: 1ـ دارندگان مدرك تخصصي درجه يك، دو و سه حفظ قرآن كريم با امضاي مشترك وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي ـ موضوع مصوبه جلسه 573 مورخ 8/9/1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. 2ـ حافظان كل قرآن كه در اجراي قانون اعطاي مدرك كارشناسي و بالاتر به حافظان كل قرآن كريم (مصوب 16/2/1375 مجلس شوراي اسلامي) توسط سازمان سنجش آموزش كشور به سازمان اوقاف و امور خيريه معرفي و موفق به قبولي در آزمون صحت حفظ كل قرآن كريم شده‌اند. 3ـ دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بين‌المللي، اول تا پنجم كشوري و اول تا سوم مسابقات استاني سازمان اوقاف و امور خيريه (طي سال‌هاي 1385 تا 1390) در رشته حفظ كل قرآن كريم. 4ـ ساير داوطلبان، در صورت احراز حفظ كل قرآن كريم براساس دستورالعمل آزمون موضوع بند دو توسط سازمان اوقاف و امور خيريه. تبصره1ـ ساير گواهي‌هاي مؤيد حفظ كل قرآن دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و نهادهاي مردمي اعم از داخلي و خارجي فاقد اعتبار در اين خصوص مي‌باشد. تبصره2ـ سازمان اوقاف و امور خيريه موظف است با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، پس از مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبار، اسناد مربوط به شهريه پرداخت‌شده توسط حافظان بابت نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 1391ـ 1390 را دريافت و هزينه آن را به ايشان پرداخت نمايد.

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني - دكتر محمدرضا مخبردزفولي

   (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 1/11/90)

 
1390/11/5 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما