معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آثار هدفمند کردن يارانه‌ها (08/08/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص آثار هدفمند کردن يارانه‌ها
 

 

   معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 67189/25/20 مورخ 23/7/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بازگشت به نامه شماره 700/18357/2290/5/1390 در رابطه با نحوه جبران هزينه‌هاي ناشي از هدفمند کردن يارانه‌ها در پيمان‌هاي فاقد تعديل به آگاهي مي‌رساند: موضوع ياد شده پس از بررسي و اخذ تصميم در شوراي محترم عالي فني، در اين معاونت در دست تکميل و تدوين بوده و همزمان با ابلاغ شاخص‌هاي قطعي تعديل نيمه اول سال 1390، ابلاغ خواهد گرديد.

 
1390/8/8 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما