معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390 در خصوص تعيين تعرفه‌هاي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الکترونيکي و تعرفه رسيدگي به شکايات مناقصات (09/11/90) 

 اصلاح بند (4) تصويبنامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390 در خصوص تعيين تعرفه‌هاي پايش و بررسي پرونده‌هاي تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني و اجرايي به صورت الکترونيکي و تعرفه رسيدگي به شکايات مناقصات
 

 

شماره: 212883/47699                                                                                                1/11/1390

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

نظر به اينكه در بند (4) تصويب‌نامه شماره 206629/ت209هـ مورخ 19/10/1390، عبارت «(81 ـ 530000)» به صورت عبارت «(8 ـ 530000)» تحرير شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيئت دولت ـ علي صدوقي                                (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 6/11/90)

 
1390/11/9 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما