معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني که تاکنون مبادله شده‌ است (05/10/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني که تاکنون مبادله شده‌ است

 

        معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 92445/63/20 مورخ 30/9/90 را به شرح زير به کليه دستگاههاي اجرايي مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد براساس ماده 35 قانون برنامه و بودجه «دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليت‌هاي جاري و طرح‌هاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظما به ترتيبي که از طرف معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين مي‌شود، اطلاعات لازم را به معاونت تسليم نمايند و کليه تسهيلات و همکاري لازم براي نظارت و ارزشيابي معاونت بر نتايج فعاليت‌ها و طرح‌ها را از هر حيث فراهم سازند.» براين اساس فرآيند جمع‌آوري گزارش عملکرد پروژه‌هاي عمراني ملي نه ماهه سال 1390 از 1/10/1390 شروع و در تاريخ 20/10/1390 پايان مي‌پذيرد. لذا ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي که تاکنون موفق به دريافت شناسه و گذرواژه نشده‌اند، نسبت به معرفي نمايندگان خود به امور نظارت بودجه سرمايه‌اي اين معاونت براي دريافت شناسه و گذرواژه ورود به «سامانه نظارت بر پروژه‌هاي عمراني ملي» به آدرس اينترنتي http:bz3m.mporg.ir اقدام نمايند و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول، اقدامات لازم را براي ثبت و تاييد اطلاعات نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي مربوط فراهم آورند. براي آگاهي از جزييات کار و نحوه بکارگيري سيستم نظارت، «راهنماي استفاده از سيستم» از طريق صفحه اول نشاني اينترنتي اشاره شده، قابل دسترسي است. انظار مي‌رود با همکاري دستگاه‌‌هاي اجرايي و ارسال اطلاعات موثق در چارچوب برنامه زماني تعيين شده، زمينه اجراي اين تکليف قانوني فراهم گردد.

 
1390/10/5 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما