معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس‌جمهور
الزام دستگاههاي اجرايي به ارائه اطلاعات مؤديان مالياتي به سازمان مالياتي (19/10/90) 

 الزام دستگاههاي اجرايي به ارائه اطلاعات مؤديان مالياتي به سازمان مالياتي

 

معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند. داوود منظور در مورد تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي قانون برنامه پنجم توسعه افزود: يکي از اين آيين‌نامه‌ها مربوط به تبادل اطلاعات مؤديان مالياتي بين دستگاههاي اجرايي و سازمان امور مالياتي است که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم بايد انجام شود و طبق تکليف تدوين آئين نامه اين ماده بايد در سال اول برنامه انجام شود. منظور يادآور شد: يکي از نکات مهم نظام ماليات کشور به منابع اطلاعاتي از مؤديان بر مي گردد که مورد شناسايي قرار گيرد و اين ماده قانوني امکان مي‌دهد که سازمان امور مالياتي با استفاده از پايگاه اطلاعاتي ساير سازمان ها اطلاعات هزينه و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي را با هدف شناسايي درآمد و ماليات در اختيار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد:‌ با اجراي ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم از فرار مالياتي جلوگيري مي شود. وي افزود: بر اساس ماده ۲۳۴ بند ح قانون برنامه پنجم بايد هزينه جاري دولت از منابع نفت جدا شده و تا پايان برنامه از درآمدهاي مالياتي تامين شود، در اين زمينه آيين نامه تبادل اطلاعات دستگاه هاي اجرايي و سازمان مالياتي تهيه شده است و آيين نامه آن در دولت در آستانه ابلاغ قرار دارد. منظور افزود: براساس اين دستورالعمل، دستگاه هاي اجرايي مکلف مي شوند، اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي را در اختيار آن سازمان قرار دهند از جمله اين اطلاعات در مورد تجارت خارجي، ‌تراکنش هاي جابجايي نقدينگي، ‌نقل و انتقال اموال منقول و نيز هرگونه مجوز فعاليت اقتصادي که احتمال درآمد و ماليات مي رود، در اختيار سازمان قرار گيرد. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور افزود: سازمان امور مالياتي با استفاده از اين اطلاعات سراغ فعالان اقتصادي مي‌رود و ماليات قانوني را اخذ مي کند. وي تاکيد کرد: ‌از جمله آيين نامه‌ها در مورد اساسنامه شهرکهاي کشاورزي، اطلاعات مالياتي و ساير موارد است. منظور گفت:‌ يکي از مشکلات ماليات کشور فرار از ماليات و عدم دسترسي به اطلاعات مؤدي ماليات است و قانون برنامه اين خلاء را پر کرده و دولت هم دستورالعمل آن را تهيه و ابلاغ کرده است. معاون برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور يادآور شد: سازمان امور مالياتي در حال نصب سخت افزار براي پايگاه اطلاعاتي مؤديان است و اين پايگاه به تمام پايگاه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي، ‌مجلس، ‌اطلاعات شهروندان که منجر به درآمد و ماليات مي شود، وصل خواهد شد. وي گفت: مثلاً‌ اگر وزارت صنعت مجوز تاسيس کارخانه به اشخاص ارائه کند، از طريق اين سيستم پيگيري مي شود که اين مجوز در چه مرحله‌اي است،‌ آيا به مرحله ماليات مي رسد؟

 
1390/10/19 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما