سازمان استاندارد
اطلاعيه سازمان ملي استاندارد در خصوص استاندارد اجباري برخي از کالاها (13/12/90) 

 اطلاعيه سازمان ملي استاندارد در خصوص استاندارد اجباري برخي از کالاها
 

 

 روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ملي استاندارد طي اطلاعيه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

فرآورده هاي مشروحه زير که در جلسات کميته ملي شيميايي و پليمر مورد تجديد نظر و تصويب قرار گرفته و بر مبناي قانون ارتقاء کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب ارديبهشت ماه 89 مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشند جهت اطلاع عموم و توجه الزامات قانوني آگهي مي گردند:

تاريخ و شماره اجلاسيه

شماره استاندارد ملي

عنوان استاندارد

رديف

29/12/89

5-1336

پلاستيکها- سيستمهاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني و – فاضلاب و زهکشي تحت فشار مدفون در خاک و بالاي سطح زمين- پلي وينيل کلريد سخت (PVC-U) قسمت 5: کارابي سيستم

1

18/12/89

13465

رنگها و جلاها – پوشرنگ پلي اورتان مورد مصرف جهت تعميرات بدنه خودرو ويژگي‌ها و روشهاي آزمون

2

18/12/89

727

13722

رنگها و جلاها – پوشرنگ مورد مصرف جهت تعميرات بدنه خودرو بر پايه رزين سلولز نيترات ويژگي‌ها و روشهاي آزمون

3

18/12/89

797

13723

رنگها و جلاها – پوشرنگ مورد مصرف جهت تعميرات بدنه خودرو بر پايه رزين آلکيد ويژگي‌ها و روشهاي آزمون

4

25/2/90

875

13224

کرم پوسال ( ورمي کمپوست) ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي

5

1/10/89

727

2-13205

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن با پيوند ارضي (PE-X) قسمت 2: لوله‌ها- ويژگيها

6

1/10/89

727

3-13205

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن با پيوند ارضي (PE-X) قسمت 3: اتصالات- ويژگيها

7

1/10/89

727

5-13205

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن با پيوند ارضي (PE-X) قسمت 5: همخواني مجموعه لوله و اتصالات با شرايط کاربري

8

24/11/89

607

5-13251

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌وينيل کلريته شده(PVC-C) قسمت 5: همخواني مجموعه لوله و اتصالات با شرايط کاربري ويژگيها

9

24/11/89

607

2-13252

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي پلاستيکي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن مقاوم با دماي بالا (PE-RT) قسمت 2: لوله‌ها- ويژگيها

10

24/11/89

607

3-13252

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي پلاستيکي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن مقاوم با دماي بالا (PE-RT) قسمت 3: لوله‌ها- ويژگيها

11

24/11/89

607

5-13252

پلاستيک‌ها – سيستمهاي لوله‌کشي براي تاسيسات آب سرد و گرم پلي‌اتيلن مقاوم در دماي بالا شده(PE-RT) قسمت 5: همخواني مجموعه لوله و اتصالات با شرايط کاربري ويژگيها

12

29/11/89

7777

3-13360

پلاستيک‌ها- سيستمهاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهکشي تحت فشار مدفون در خاک و بالاي سطح زمين – پلي وينيل کلريد سخت (PVC-U) قسمت 3: اتصالات ويژگيها

13

21/12/89

778

4-13361

پلاستيک‌ها- سيستمهاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهکشي تحت فشار مدفون در خاک و بالاي سطح زمين – پلي وينيل کلريد سخت (PVC-U) قسمت 4: شيرآلات ويژگيها

14

26/11/89

728

13646

روان کننده‌ه: روغنهاي صنعتي و محصولات مرتبط (رده L) خانواده E(روغن موتورهاي احتراق داخلي) ويژگيهاي روغن موتورهاي چهارزمانه مورد استفاده در موتور سيکلت موتورهاي بنزيني و محرکه‌هاي مرتبط (طبقه بندي EMB,EMA)

15

30/8/89

832

14148

پلاستيک‌ها- سامانه‌هاي لوله گذاري براي شبکه‌هاي جمع‌آوري و انتقال فاضلاب و زهکشي ثقلي مدفون در خاک پي وي سي سخت (PVC-C) پلي پروپيلن (PP) پلي پروپيلن اصلاح شده با مواد معدني (PPMI) و پلي اتيلن (PE) ويژگيهاي آدم روها و اتاقکهاي بازديد در مناطق ترافيکي و تاسيسات زيرزميني

16

23/12/89

834

338

مايعات خنک کننده موتور بر پايه گليکول براي خودروها و موتورهاي با فعاليت سبک و يژگي ها(تجديد نظر پنجم)

17

22/3/90

818

4-13369

پلاستيک‌ها- سيستمهاي لوله گذاري براي کاربردهاي آبرساني و فاضلاب و زهکشي تحت فشار مدفون در خاک و بالاي سطح زمين- پلي وينيل سخت (PVC-U) قسمت 2: لوله‌ها و ويژگيها

18

2/5/90

836

1557

سلولز نيترات صنعتي – ويژگيها و روشهاي آزمون (تجديد نظر دوم)

19

14/12/89

811

1-13822

پلاستيک‌ها- لوله، اتصالات و سيستم لوله کشي پلي پروپيلن (PP) مورد مصرف در تخليه فاضلاب ساختمان – قسمت ويژگيها

20

 
 
1390/12/13 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما