سازمان استاندارد
اطلاعيه سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص استاندارد اجباري کنسرو خوراک کدو مسمايي (19/11/90) 

اطلاعيه سازمان ملي استاندارد ايران در خصوص استاندارد اجباري کنسرو خوراک کدو مسمايي

 

اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ملي استاندارد ايران اطلاعيه‌اي را به شرح زير اعلام نموده است:

به استناد تبصره يک ماده شش قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 و در اجراي مصوبات نود و يکمين اجلاس شوراي عالي استاندارد موره 8/9/73 بدينوسيله اجراي اجباري استاندارد 13865 تحت عنوان کنسرو خوارک کدو مسمايي –ويژگي ها و روش هاي آزمون که در هزار و شصت و دومين اجلاس کميته ملي مورخ 19/2/90 به تصويب رسيده را جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانوني آگهي مي گردد: الزامات قانوني: الف: تاريخ شروع اجراي اجباري استاندارد فوق از ابتداي سال 1391 مي باشد. ب: نشانه گذاري فراورده‌هايي که استاندارد آنها اجباري شده با علامت استاندارد الزامي است و عرضه و فروش اين فرآورده‌ها بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي‌باشد. پ: علامتگذاري فرآورده‌ها مشمول استاندارد اجباري مستلزم دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد مي باشد. ت: اعطاي پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي منوط به تامين شرايط عمومي توليد وانطباق کيفيت فرآورده با استاندارد مربوط مي‌باشد. ث: رعايت کليه مقررات استانداردهاي اجباري و ساير قوانين و مقررات جاري در مورد کالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در استانها به ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه نمايند.

 
1390/11/19 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما