سازمان استاندارد
اجباري شدن الصاق برچسب انرژي کالاي جاروبرقي (29/11/90) 

 اجباري شدن الصاق برچسب انرژي کالاي جاروبرقي
 

 

   مديرکل بازرسي کالا و امور صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 82948 مورخ 20/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف الصاق برچسب انرژي کالاي جاروبرقي از تاريخ 1/2/1391 و رعايت رتبه انرژي A,B (تصوير پيوست) اجباري مي‌گردد.

          توجه: متن نامه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شرح زير مي‌باشد:

در اجراي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مورخ 4/12/1389 و در راستاي مصوبات يکصد و دومين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 5/3/81 بدينوسيله اجراي استاندارد مصرف انرژي جاروبرقي خانگي با مشخصات زير از تاريخ 1/12/1391 اجباري اعلام و مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد: نام فرآورده: جاروبرقي, عنوان استاندارد: "جاروبرقي خانگي – مشخصات فني و روش آزمون تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي "شماره استاندارد ملي 10672 (چاپ اول – سال 1386) مصوب کميته تصويب معيارهاي مصرف انرژي وزارت نيرو مورخ 9/5/86. الزامات قانوني: الف - نشانه‌گذاري فرآورده‌هايي که استاندارد آنها اجباري شده با علامت استاندارد الزامي است و عرضه و فروش اين فرآورده‌ها بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي‌باشد. ب – علامت‌گذاري فرآورده مشمول استاندارد اجباري مستلزم دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد مي‌باشد. ج – اعطاي پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي منوط به تامين شرايط عمومي توليد و انطباق کيفيت فرآورده با استاندارد مربوط مي‌باشد. د – رعايت کليه مقررات استانداردهاي اجباري و ساير قوانين و مقررات جاري در مورد کالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر در مرکز به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در استانها به اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه نمايند.

 
1390/11/29 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما