سازمان استاندارد
اطلاعيه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص استاندارد اجباري (خوراک انسان، بيشينه رواداري فلزات سنگين) براي انواع برنج وارداتي (03/10/90) 

 اطلاعيه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص استاندارد اجباري (خوراک انسان، بيشينه رواداري فلزات سنگين) براي انواع برنج وارداتي

 

   اداره کل روابط عمومي و امور بين المللي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي اطلاعيه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو آگهي منتشره در روزنامه رسمي شماره 19394 مورخ 11/7/90 و به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 و در اجراي مصوبه شوراي عالي استاندارد مورخ 13/6/1390 (کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست) بدينوسيله اجراي اجباري استاندارد 12968 تحت عنوان (خوراک انسان، بيشينه رواداري فلزات سنگين) براي انواع برنج وارداتي را جهت اطلاع عموم به الزامات قانوني آگهي مي‌گردد. الزامات قانوني: واردکنندگان اين فرآورده از تاريخ انتشار اين اطلاعيه حداکثر سه ماه مهلت خواهند داشت تا نسبت به رعايت استاندارد فوق‌الذکر اقدام لازم بعمل آورند. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در استان‌ها به ادارات کل استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه نمايند.

 
1390/10/3 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما