سازمان استاندارد
اطلاعيه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص استاندارد اجباري تخته فيبر و تخته خرده چوب (11/10/90) 

 اطلاعيه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در خصوص استاندارد اجباري تخته فيبر و تخته خرده چوب

 

  1. اداره کل روابط عمومي و امورر بين‌الملل سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي اطلاعيه‌اي به شرح زير اعلام نموده است:

برمبناي مصوبات يکصدوپنچمين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 14/11/1383 انواع تخته فيبر و تخته خرده چوب مشمول مقررات استاندارد اجباري مي‌باشد و استاندارد ملي ايران به شماره 14092 تحت عنوان «چوب، اورق فشرده، تخته خرده چوب و تخته فيبر با روکش ملامينه براي مصارف داخل ساختمان، تعاريف، الزامات و طبقه‌بندي» در دويست و سومين اجلاس کميته ملي چوب و فرآورده‌هاي چوبي، سلولزي و کاغذ مورخ 23/8/90 به تصويب رسيده که مراتب جهت اطلاع عموم و تجه به الزامات قانوني آگهي مي‌گردد: الزامات قانوني: الف- تاريخ شروع اجراي استاندارد فوق از سال 1391 مي‌باشد. ب – نشانه‌گذاري فرآورده‌هايي که استاندارد آنها اجباري شده با علامت استاندارد الزامي است و عرضه و فروش اين فرآورده‌ها بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي‌باشد. پ – علامت‌گذاري فرآورده مشمول استاندارد اجباري مستلزم دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد مي‌باشد. ت – اعطاي پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي منوط به تامين شرايط عمومي توليد و انطباق کيفيت فرآورده با استاندارد مربوط مي‌باشد. ث – رعايت کليه مقررات استانداردهاي اجباري و ساير قوانين و مقررات جاري در مورد کالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود. کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر در مرکز به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و در استانها به اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي مراجعه نمايند.

 
1390/10/11 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما