شوراي نگهبان
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است (16/04/87) 
نظريه شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده‌است

شماره: 27426/30/874/4/1387

جناب آقاي دكتر الهام وزير محترم دادگستري

عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدينوسيله اعلام مي‌گردد كه نظريه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظريه شماره 7257 مورخ 27/11/1361 شوراي نگهبان راجع به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرور زمان پذيرفته شده است.همچنان به قوت باقي است و قابل استناد مي‌باشد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

(روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – 13/4/87)


 
1387/4/16 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما