ديوان عدالت اداري
بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص اصلاح بند 2 بخشنامه تبديل وضعيت استخدامي نيروها به رسمي و پيماني (15/08/90) 

بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص اصلاح بند 2 بخشنامه تبديل وضعيت استخدامي نيروها به رسمي و پيماني
 

 

   معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخشنامه شماره 18374/200 مورخ 25/7/90 را به شرح زير به دستگاههاي اجرايي دولتي و استانداريهاي سراسر کشور اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 60123/200 مورخ 1/12/1389، بدينوسيله بند (2) بخشنامه مذکور به شرح زير اصلاح مي‌شود: "2 – تبديل وضع کارمندان قراردادي خريد خدمت به پيماني و نيز تبديل وضع کارمندان پيماني به رسمي، در اجراي آراي قطعي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، بدون نياز به تعيين سهميه يا کسر از سهميه استخدامي، امکان‌پذير است."

 
1390/8/15 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما