ديوان عدالت اداري
بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص نحوه کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب کليه دستگاههاي قوه مجريه به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور (12/04/90) 

 بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در خصوص نحوه کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب کليه دستگاههاي قوه مجريه به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور
 

 

   معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور بخشنامه شماره 27963/30 مورخ 29/3/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانطور که استحضار داريد به استناد ماده 67 قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور "کليه دستگاههاي قوه مجريه که به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات مصوب مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار که در مرکز معاونت و در استان‌ها توسط کميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي‌شود، نسبت به اخذ شماره ملي اشخاص حقيقي گيرنده کمک و يا سهامداران اصلي و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هيئت مديره و بازرس يا بازرسان قانوني اشخاص حقوقي گيرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتي که توسط معاونت براي اين منظور ايجاد مي‌گردد اقدام و سپس منبع کمک را پرداخت نمايند. بر همين اساس سامانه ثبت کمک دستگاههاي دولتي به افراد حقيقي و حقوقي به آدرس اينترنتي http://grant.spac.ir ايجاد شده و ضروري است دستگاههاي مشمول اين قانون طي نامه رسمي از بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز ايشان، نسبت به معرفي ذيحساب يا نماينده خود (اعلام نام و نام خانوادگي، کد ملي و سريال شناسنامه) به مرکز داده‌ورزي و اطلاع‌رساني اين معاونت براي دريافت شناسه و گذر واژه ورود به سامانه اقدام نمايند.

 
1390/4/12 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما