امور صادرات وزارت صنايع و معادن
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه پرداخت جوايز صادراتي در حوزه نساجي (26/10/90) 

 بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه پرداخت جوايز صادراتي در حوزه نساجي

 

   معاون کمک‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 1309/430/90 مورخ 18/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به استحضار مي‌رساند به دنبال تصميمات اتخاذ شده توسط کميته راهبري يارانش در خصوص نحوه پرداخت جوايز صادراتي متقاضيان حوزه نساجي در استان تهران، مقرر گرديد مراحل تاييد عضويت و پذيرش پرونده‌هاي متقاضيان حوزه نساجي استان تهران در سيستم يارانش توسط کارشناسان آن سازمان انجام پذيرفته و پرونده‌هاي اين دسته از متقاضيان نيز توسط آن سازمان دريافت گرديده و سپس جهت بررسي و کنترل به تشکل‌هاي ذيربط حوزه نساجي تحويل گردد. براين اساس خواهشمند است جهت انجام اين فرايند توسط کارشناسان ذيربط آن سازمان دستور اقدام مقتضي صادر فرماييد.

 
1390/10/26 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما