امور صادرات وزارت صنايع و معادن
اجراي کامل آئين‌نامه ارتقاء کيفيت خودرو (08/08/90) 

 اجراي کامل آئين‌نامه ارتقاء کيفيت خودرو
 

 

وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي به معاونان اين وزارتخانه اعلام کرد: بايد قانون آئين‌نامه ارتقاء کيفيت خودرو و ساير محصولات صنعتي به طور کامل اجرايي شود. مهدي غضنفري پيرو تصويب کليات قانون آئين‌نامه ارتقاء کيفيت خودرو و ساير محصولات صنعتي ضمن اشاره به اجراي کامل مفاد اين ابلاغيه، بر اهتمام هرچه بيشتر معاونت ها و سازمان هاي تابعه وزارتخانه،در راستاي پيشبرد اهداف کيفي توليدات و محصولات صنعتي تاکيد کرد. بر اساس اين ابلاغيه از آنجا که توزيع اقلام صنعتي بدون تائيديه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از تاريخ 5 خرداد ماه سالجاري ممنوع بوده است، پس روساي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران و همچنين مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران موظف هستند تا همکاري مناسب و کاملي را با سازمان استاندارد در زمينه اجراي دقيق اين قانون در سطح کشور داشته باشند. در ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت شناسايي واحدهاي توليدکننده صنعتي و معرفي آنها به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي، همچنين کمک به شناسايي ديگر مراکز صادرکننده پروانه توليد و برگزاري جلسه با دست اندرکاران توليد و واردات خودرو و ساير محصولات صنعتي به منظور آمادگي جهت اجراي قانون مذکور و اطلاع رساني لازم در اين زمينه از جمله مواردي است که مورد تاکيد قرار گرفته است. براين اساس، دستگاه هاي مذکور بايد هر3 ماه يک بار گزارش اقدامات و فعاليت هاي خود را به صورت منظم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران ارائه کنند.

 
1390/8/8 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما