امور صادرات وزارت صنايع و معادن
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نوع ثبت سفارش واردات 180 رديف تعرفه کالا که واردات آنها صرفاً با ارز حاصل از صادرات مجاز مي‌باشد (17/10/90) 

 بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نوع ثبت سفارش واردات 180 رديف تعرفه کالا که واردات آنها صرفاً با ارز حاصل از صادرات مجاز مي‌باشد
 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه شماره 5896/210/90 مورخ 14/10/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو فهرست 180 رديف تعرفه کالا که ثبت سفارش واردات آنها صرفاً با نوع معامله واردات در مقابل صادرات مجاز مي‌باشد طبق نامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر ثبت سفارش کالاهاي وارداتي به شرح: الف) نوع معامله: ارز سيستم بانکي نوع ثبت سفارش: اعتبارات اسنادي، برات وصولي، حواله. ب) نوع معامله: ارز متقاضي نوع ثبت سفارش: اعتبارات اسنادي، برات وصولي، حواله. جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام مي‌گردد. بديهي است انواع معامله و نوع ثبت سفارشات که در سيستم ثبتارش از قبل موجود بوده و به قوت خود باقي مي‌باشد.

 
1390/10/17 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما