امور صادرات وزارت صنايع و معادن
بخشنامه وزارت صنايع و معادن در خصوص اصلاح گواهي نمايندگي شرکت آسان موتور (27/11/87) 
بخشنامه وزارت صنايع و معادن در خصوص اصلاح گواهي نمايندگي شرکت آسان موتور


?  مديرکل ماشين‌سازي و نيرو محرکه بخشنامه شماره 91756/60 مورخ 29/10/87 را به شرح زير اعلام نموده است:
پيرو نامه شماره 181867/60 مورخ 11/10/87 و با توجه به تصوير پيوست اصلاحيه گواهي نمايندگي شرکت آسان موتور در مورد احراز نمايندگي نوع خودروي GENESIS و بند اول صورتجلسه سيزدهم کميته فني واردات خودرو مورخ 10/10/87 بدينوسيله ورود خودرو با مشخصات ذيل از نظر کميته فني خودرو بلامانع و جهت اقدامات بعدي ايفاد مي‌گردد.
مدت اعتبار ثبت سفارشنوع سوختنوع و مدل موتورمدل خودرونوع خودروکشور سازندهنام سازنده خودروگروه خودرونشان تجارينام نمايندگي
تا پايان سال 1387بنزينG6DAGENESIS TYPE BHسواري اتوماتيککره جنوبيHYUNDAIMOTOR COMPANYM1HYUNDAIآسان موتور
شماره نامه 20579/2/100/1387 مورخ 5/4/87مجوز سازمان حفاظت محيط زيست
شماره نامه 42093-87 ر. ه.م مورخ 12/4/87مجوز سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور
شماره نامه 40481 مورخ 30/7/87مجوز موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
شماره نامه 58837/42 مورخ 19/12/86گواهي نمايندگي مرکز اصناف و بازرگانان ايران

 
1387/11/27 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما