امور صادرات وزارت صنايع و معادن
بخشنامه وزارت صنايع و معادن در خصوص اعلام فهرست خودروهاي قابل ورود توسط شرکت زاگرس ماشين (23/02/88) 
 بخشنامه وزارت صنايع و معادن در خصوص اعلام فهرست خودروهاي قابل ورود توسط شرکت زاگرس ماشين 
  مديرکل صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه بخشنامه شماره 25922/60 مورخ 22/1/88 را به شرح زير اعلام نموده است:
با توجه به تکميل بودن مدارک فني شرکت زاگرس ماشين، خودروهاي قابل ورود اين شرکت با مشخصات مندرج در جدول ذيل تاييد و جهت اقدامات بعدي ارسال مي‌گردد.
تاريخ پايان اعتبار ثبت سفارشمدل و نوع موتورمدل خودرونوع خودرونشان تجاريگروه خودروکشور سازندهنام سازندهنام نمايندگي
تا پايان سال 1388YAMZ 7512.1075054DUMP TRUCKBELAZراهسازيبلاروسBELAZزاگرس ماشين
نامه شماره 1347/2/100/1388 مورخ 17/1/88 و نامه شماره 33368/2/100/1387 مورخ 30/5/87مجوز سازمان حفاظت محيط زيست
نامه شماره 46375-87- ر.ه.م مورخ 23/11/87مجوز بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور
نامه شماره 2837/42/87 مورخ 25/6/87گواهي نمايندگي مرکز اصناف و بازرگانان


 
1388/2/23 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما