مصوبات گمركي
ابلاغ گمرک ايران در خصوص سود بازرگاني گندم دامي (23/01/91) 

ابلاغ گمرک ايران در خصوص سود بازرگاني گندم دامي
 

 

   دفتر واردات گمرک ايران بخشنامه شماره 4156/256136/103/3358/73/14 مورخ 16/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير مصوبه شماره 248213/ت47330هـ مورخ 16/12/90 هيئت محترم وزيران مبني بر كاهش سود بازرگاني گندم دامي موضوع رديف تعرفه (10011010) از تاريخ 23/11/90 تا 31/2/91 به صفر درصد جهت اطلاع و اقدام با رعايت كامل مقررات ارسال و ابلاغ مي گردد.

     توجه: متن تصويبنامه شماره 248213/ت47330هـ  مورخ 16/12/90 هيات وزيران به شرح زير مي‌باشد:

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/90 بنا به پيشنهاد شماره 92426/020 مورخ 19/11/90 وزارت جهاد کشاورزي و به استناد بند (ب) ماده (145) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- تصويب نمود: سود بازرگاني واردات گندم دامي موضوع رديف تعرفه (10011010) از تاريخ 23/11/90 تا 31/2/91 صفر درصد تعيين مي‌شود.

 
1391/1/23 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما