مصوبات گمركي
بخشنامه گمرك ايران در خصوص اخذ عوارض صادراتي از سنگهاي خام و كارنشده، كنسانتره و گندله سنگ آهن (30/01/91) 

 بخشنامه گمرك ايران در خصوص اخذ عوارض صادراتي از سنگهاي خام و كارنشده، كنسانتره و گندله سنگ آهن
 

 

   دفتر صادرات گمرك ايران بخشنامه شماره 12283/747/930/71/28 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو بخشنامه شماره 89472/72932/747/930/71/133 مورخ 3/5/90 موضوع لغو عوارض صادارتي سنگهاي خام و كارنشده، كنسانتره و گندله سنگ آهن مستند به ماده 58 قانون بودجه سال 90، به پيوست تصويرنامه شماره195-210/91 مورخ 22/1/91 دفتر مقررات صادارت و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال مي گردد. با عنايت به انقضاي زمان اجراي قانون بودجه سال قبل و عدم لغو مصوبه شماره 163504/ت45527ك مورخ 29/8/89 هيات وزيران ( ضميمه بخشنامه شماره 195876/103/98/71/363 مورخ 17/9/89 موضوع رضع عوارض صادراتي اقلام فوق الذكر) شايسته است دستور فرماييد نسبت به اخذ عوارض موصوف از ابتداي سال جاري اقدام نمايند و چنانچه در سال جاري و تاكنون محمولات فوق الذكر بدون اخذ عوارض متعلقه از طريق آن گمرك صادر گرديده است ضمن قطع مرور زمان نسبت به صدور و ابلاغ كسر دريافتي مربوطه با رعايت كليه مقررات مرتبط اقدام نمايند. ضمنا خواهشمند است مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي امر نيز نظارت مستمر معمول دارند.

     توجه: متن نامه شماره 195-210/91 مورخ 22/1/91 سازمان توسعه تجارت ايران به شرح زير مي باشد:

بازگشت به نامه شماره 197133/60 مورخ 12/10/90 در خصوص تعيين تكليف عوارض صادراتي سنگهاي معدني خام، كارنشده، كنسانتره، گندله و سنگ آهن به اطلاع مي رساند معاونت امور معادن و صنايع طي نامه شماره 243099/60 مورخ 6/13/90 با ارسال پروژه تحقيقاتي و گزارش توجيهي خواستار حذف عوارض 70 درصدي به صادرات سنگ خام و فرآوري نشده مشمول تعرفه‌اي2516،2515،2514 موضوع مصوبه شماره 163504/ت45527ك مورخ 29/8/89 هيات وزيران مي باشد. همچنين دفتر صادرات گمرك ايران طي نامه‌‌ هاي شماره2421/91 مورخ 16/1/91 و 261479/90 مورخ 28/12/90 خواستار تعيين تكليف مصوبه فوق الذكر براي سال جاري شده است. تقاضاهاي مشابهي نيز از سوي بخش خصوصي و تشكلهاي آنها دريافت گرديده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع را بررسي و اعلام نظر نمايند.

    توجه: متن تصويبنامه شماره 163504/ت45527ك مورخ 29/8/89 هيئت وزيران به شرح زير مي باشد:

وزيران عضو كميسيون ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات و واردات با توجه به تشخيص شوراي عالي صادرات و بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 158764/ت38846ه مورخ 1/10/86 تصويب نمودند. 1- عوارض صادراتي سنگهاي خام و كارنشده به صورت بلوك يا اسلب مشمول رديفهاي تعرفه (25161290،25162000،25169010،25169090،25161210،25151100،25151210 ،25151290، 25152000، 25161100) به ميزان هفتاد درصد (70%) تعيين مي شود. 2- عوارض صادراتي كنسانتره سنگ آهن مشمول رديف تعرفه (26011100) به ميزان پنجاه درصد (50%) تعيين مي‌شود. 3- عوارض صادراتي گندله سنگ آهن مشمول رديف تعرفه (26011200) به ميزان سي و پنج درصد (35%) تعيين مي شود. 3- اين تصويبنامه دو ماه پس از ابلاغ لازم الاجرا است. اين تصويبنامه در تاريخ 24/8/89 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

 
1391/1/30 چهارشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما