مصوبات گمركي
بخشنامه گمرك در خصوص فهرست کالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده و عوارض جهت اجرا در سال 1391 (28/01/91) 

بخشنامه گمرك در خصوص فهرست کالاهاي معاف از ماليات بر ارزش افزوده و عوارض جهت اجرا در سال 1391
 

 

   دفتر واردات گمرك بخشنامه شماره 4157/250345/113/778/73/16 مورخ 16/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 2107223/90 مورخ 13/12/90 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصوير نامه شماره 15890مورخ 3/12/90 معاونت ماليات ارزش افزوده و ضمائم مربوطه موضوع فهرست كالاهاي معاف از ماليات برارزش افزوده و عوارض جهت اجراء در سال 1391 ابلاغ مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند. بديهي است به استناد تبصره 1 ماده 6 قانون امور گمركي ، كالاهاي وارداتي موجود در اماكن گمركي از سال گذشته، همچنين كالاهايي كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سال گذشته اظهار وشماره ثبت اخذ نموده باشند مشمول پرداخت مابه التفاوت 1 درصد افزايش ماليات ارزش افزوده نميگردند.

     توجه: متن بخشنامه شماره 2107223/90 مورخ 13/12/90 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير مي باشد:

به پيوست تصويرنامه شماره 15890 مورخ 3/12/90 معاونت ماليات بر ارزش افزوده و ضمايم آن در خصوص ميزان ماليات و عوارض بر ارزش افزوده به انضمام فهرست کالاهايي معاف از ماليات بر ارزش افزوده جهت اجار از ابتداي سال 91 جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرايي ارسال مي‌گردد.

          توجه: متن نامه شماره 15890 مورخ 3/12/90 سازمان امور مالياتي به شرح زير مي‌باشد:

بازگشت به نامه شماره 2106469/90 مورخ 12/11/90 به پيوست فهرست کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده همراه با کد HS حاوي آخرين تغييرات در سال 1390 جهت اطلاع و درج در ضميمه شماره (7) کتاب مقررات صادرات و واردات ارسال مي گردد. لازم به ذکر است وفق مقررات تبصره (2) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نرخ ماليات وعوارض بر ارزش افزوده از ابتداي سال 1391 از چهاردرصد (4%) به پنج درصد (5%) افزايش مي يابد که نرخ ماليات 9/2 درصد و نرخ عوارض 1/2 درصد مي‌باشد

 
1391/1/28 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما