مصوبات گمركي
بخشنامه گمرک ايران در خصوص تمديد اعتبار ثبت خودروهاي شرکت آلفا موتور (22/01/91) 

 بخشنامه گمرک ايران در خصوص تمديد اعتبار ثبت خودروهاي شرکت آلفا موتور
 

 

 دفتر واردات گمرک ايران بخشنامه شماره 252455/113/656/73/412 مورخ 24/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصويرنامه شماره 2107313/90 مورخ 15/12/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصويرنامه شماره 252885/60 مورخ 15/12/90 دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمديد اعتبار ثبت سفارش خودروهاي شرکت آلفا موتور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد با رعايت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمايند.

     توجه: متن نامه شماره 2107313/90 مورخ 15/12/90 سازمان توسعه تجارت به شرح زير مي‌باشد:

پيرو نامه شماره 3326/210/90 مورخ 23/6/90 به پيوست تصويرنامه شماره 252885/60 مورخ 15/12/90 دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه در خصوص مورد تمديد اعتبار سفارش خودروهاي شرکت آلفا موتور موضوع نامه صدرالذکر جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

     توجه: متن نامه 252885/60 مورخ 15/12/90 وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زير مي‌باشد:

پيرو نامه شماره 121143/60 مورخ 8/6/90 اين دفتر مبني بر اعلام مشخصات شرکت آلفا موتور و بنا به در خواست شماره 138 مورخ 14/12/90 شرکت مذکور بدينوسيله اعلام مي‌دارد براساس گواهي نمايندگي به شماره 2220005533333 مورخ 23/11/90، اعتبار ثبت سفارش تا پايان سال جاري خواهد بود.

 
1391/1/22 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما