چشم اندار و مأموریت اداره بررسی منابع ,تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری  
لطفاً جهت مشاهده اینجا را کلیک نمائید
لطفاً جهت مشاهده اینجا را کلیک نمائید
1394/6/21 شنبه
....
ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت  

لطفاً جهت مشاهده اینجا را کلیک نمائید


لطفاً جهت مشاهده اینجا را کلیک نمائید


1394/6/21 شنبه
....
1- نظامنامه بررسی منابع معطوف به تهیه و انتشار فهرست بلند مناقصه گران صلاحیتدار مناقصات محدود کالا و خدمات شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ایران (وندور لیست).  

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/6/21 شنبه
....
2- تشخیص صلاحیت شرکتهای متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران (وندور لیست) 13/12/93  

لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک نمائید


.

لطفاٌ جهت مشاهدهاینجا را کلیک نمائید


.

1394/6/21 شنبه
....
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران  

لطفٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/6/21 شنبه
....
7- فهرست هاي بلند مناقصه گران صلاحيتدار دستگاه مركزي حوزه گاز در زمينه پیمانکاری و خدمات اختصاصي صنعت گاز جهت استفاده در مناقصات محدود شركتهاي كارفرمايي تابعه 

لطفاً اينجا را كليك نمائيد


لطفاً اينجا را كليك نمائيد


1393/4/24 سه‌شنبه
....
فهرست بلند مناقصه گران صلاحيتدار در زمينه اجراي سيستم مانيتورينگ و قرائت از راه دور ايستگاههاي گاز 23/4/93  

.

1393/4/24 سه‌شنبه
....
4- سامانه بانک اطلاعات مناقصه گران کالا و خدمات شرکت ملی گاز ایران ( وندورز لیست VENDORS LIST)  

لطفاً جهت ورود به بانک اینجا را کلیک نمائید 


لطفاً جهت ورود به بانک اینجا را کلیک نمائید 


1392/10/22 يكشنبه
....
5- ارزیابی صلاحیت مناقصه گران ومتقاضیان ساخت داخل کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز. 

لطفاٌ جهت رؤیت اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت رؤیت اینجا را کلیک فرمائید


1392/10/22 يكشنبه
....
6- فهرست بلند مناقصه گران (سازندگان و تولیدکنندگان) صلاحیتدار دستگاه مرکزی حوزه گاز در زمینه کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت استفاده شرکتهای تابعه در برگزاری مناقصات محدود . 

لطفاً جهت مشاهده  اینجا را کلیک نمائید


لطفاً جهت مشاهده  اینجا را کلیک نمائید


1392/10/21 شنبه
....
8- شرکتهای ممنوع المعامله 
1390/5/25 سه‌شنبه
....
9- فهرست های بلند مناقصه گران صلاحیتدار سازمان های حرفه ای و تابعه دستگاه مرکزی حوزه گاز در زمینه خدمات تخصصی مشترک نظیر بازرسی فنی + خدمات انرژی+ آزمایشگاهها، کالیبراسیون+ تعمیرات اساسی توربین ها + فناوری اطلاعات IT و سایر.... 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1390/4/7 سه‌شنبه
....
10- اطلاعيه ها 

لطفاٌ جهت مشاهده  اينجا  را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده  اينجا  را كليك فرمائيد


1390/4/6 دوشنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما