نحوه ایجاد و استفاده از منابع کالا و خدمات بانک اطلاعات مناقصه گران 

اطلاعیه مهم : به منظور تبعیت از دستگاه مرکزی وزارت نفت در ایجاد و انتشار فهرست بلند منابع واحد، الزامیست، کلیه سازندگان، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان کالا اعم از داخلی و خارجی در سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت به آدرس ep.mop.ir ایجاد سابقه نمایند. بدیهی است، دعوت از مناقصه گران کالا در مناقصات، مشروط به خوداظهاری و ایجاد سابقه در سامانه موصوف می باشد. ضمناً، شرکت های پیمانکاری، مشاوره و خدماتی مشمول سامانه مذکور و اطلاعیه حاضر نمی باشند.

1- نحوه ایجاد و استفاده از منابع کالا و خدمات بانک اطلاعات مناقصه گران
دریافت فایل PDF       بازنگری 96/02/10
2-
کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران کالاو خدمات جهت تمدید صلاحیت
دریافت فایل PDF   +  دریافت فایل WORD 
        بازنگری 96/02/10

 
1393/4/24 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما